Xóa tất cả định dạng văn bản

Trong Microsoft Word và Microsoft PowerPoint, bạn có thể dễ dàng xóa tất cả định dạng (như đậm, gạch dưới, nghiêng, màu, chỉ số trên, chỉ số dưới và nhiều định dạng khác) khỏi văn bản và đưa văn bản về kiểu định dạng mặc định.

  1. Chọn văn bản mà bạn muốn xóa định dạng.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Trong Word, bấm Xóa Định dạng .

    • Trong PowerPoint, bấm Xóa Tất cả Định dạng .

Áp dụng Cho: Word 2013, PowerPoint 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ