Xóa thư mục

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xóa bất kỳ thư mục nào bạn đã tạo trong Ngăn Thư mục. Lưu ý, khi bạn xóa thư mục thì bạn cũng xóa tất cả mọi thứ chứa trong đó.

Ghi chú:  Nếu bạn nghĩ sau này bạn có thể cần thư mục đó (và nội dung trong thư mục), hãy sao lưu thư mục vào tệp dữ liệutrước khi bạn xóa.

  1. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn xóa và bấm Xóa Thư mục.

    xóa thư mục từ ngăn thư mục

  2. Bấm Có để di chuyển thư mục và nội dung của nó vào thư mục Mục đã Xóa.

    hộp thoại xác nhận xóa thư mục

    Khi bạn làm trống thư mục Mục đã Xóa, mọi thứ trong đó — bao gồm bất kỳ thư mục nào bạn đã xóa — sẽ bị xóa vĩnh viễn.

    Ghi chú:  Bạn không thể xóa các thư mục cài sẵn, chẳng hạn Hộp thư đến, Hộp thư đi, hoặc Mục đã Gửi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×