Xóa liên hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Xóa liên hệ sẽ chỉ loại bỏ chúng khỏi máy tính của bạn. Thông tin đã lưu trữ trong Exchange Server, Lync, LinkedIn hoặc Facebook sẽ không bị thay đổi; bạn chỉ xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào đã thêm trên máy tính của bạn.

  1. Trên thanh điều hướng, hãy bấm Mọi người.

    Bấm Mọi người

  2. Trên ruy-băng, trong Dạng xem Hiện tại, hãy bấm Mọi người.

    Chọn Người trong Dạng xem Hiện tại

  3. Chọn liên hệ mà bạn muốn xóa.

  4. Bấm Xóa.

    Xóa liên hệ

Xem thêm

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×