Xóa bỏ một trang trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi sổ ghi chép của bạn phóng to và thay đổi theo thời gian, bạn có thể muốn xóa bỏ trang hay trang con mà bạn không còn cần. Bạn có thể dễ dàng loại bỏ trang khỏi sổ ghi chép của bạn bằng cách dùng OneNote Web App, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn thực sự muốn loại bỏ họ khỏi — hoặc xóa trang được cố định.

Thận trọng: Không giống như đầy đủ tính năng OneNote ứng dụng, nơi bạn có thể dùng Ctrl + Z (Windows) hoặc ⌘ + Z (Mac) để hoàn tác hành động cuối cùng của bạn, xóa các trang trong OneNote Web App được ngay lập tức và không thể hoàn tác.

  1. Trong OneNote Web App, hãy đến phần có chứa trang hoặc subpage mà bạn muốn xóa.

  2. Bấm chuột phải (PC) hoặc bấm vào điều khiển (Mac) vào tên trang, sau đó bấm xóa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×