Xóa bỏ cột và hàng khỏi bảng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có hai cách nhanh để xóa bỏ hàng và cột khỏi bảng trong Word Online.

  1. Nếu bạn không ở trong Dạng xem Soạn thảo, bấm Sửa Tài liệu > Sửa trong Word Online.

Tùy chọn menu Sửa trong Word Web App

  1. Hãy bấm vào bất kỳ đâu trong hàng hoặc cột của bảng mà bạn muốn xóa bỏ.

Nếu bạn muốn loại bỏ nhiều hàng hoặc cột, hãy chọn ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa bỏ.

  1. Dưới Công cụ Bảng, bấm Bố trí rồi bấm Xóa Hàng hoặc Xóa Cột.

Ảnh của lệnh Xóa Bảng và Xóa Hàng trong ribbon Bố trí của Công cụ Bảng

Một cách nhanh khác để xóa bỏ hàng hoặc cột là chọn nội dung của ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn xóa bỏ. Thao tác này mở một menu bật lên. Bấm Xóa bỏ rồi bấm Xóa Hàng hoặc Xóa Cột.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×