Xóa PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xóa một PivotTable từ sổ làm việc của bạn trong Excel Online, hãy chọn toàn bộ PivotTable và nhấn Delete.

Nếu PivotTable của bạn nằm trên một trang tính riêng không có các dữ liệu bạn muốn giữ, bấm chuột phải vào tab trang tính và bấm xóa.

Lệnh Xóa trên menu của Tab Trang tính

Lưu ý: Bạn không thể tạo một PivotTable mới trong Excel Online, nhưng bạn có thể khôi phục nó bằng cách bấm hoàn tác Hoàn tác ngay lập tức sau khi bạn xóa bỏ nó.

nút để hoàn tác một hành động

Tìm hiểu về cách dùng các PivotTable trong Excel Online

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×