Xem và sửa thông tin về tệp, thư mục hoặc nối kết trong thư viện tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong ngăn thông tin của thư viện tài liệu SharePoint Online, bạn có thể thấy tất cả các thuộc tính cho tệp hoặc liên kết thư mục. Tùy thuộc vào quyền cấp cho bạn bởi người quản trị của bạn, bạn có thể xem hoặc sửa tên tệp, theo mặc định là tên tệp mà bạn đã tải lên, và tiêu đề mà bạn có thể thực hiện thêm mô tả. Bạn cũng có thể xem hình thu nhỏ của nội dung của mục.

Ghi chú: Số thuộc tính sẵn dùng để xem và sửa cho tệp, thư mục hoặc nối kết có thể khác nhau tùy thuộc vào các thuộc tính mục chủ sở hữu hoặc người quản trị của bạn đã gán cho nó. Một số các thuộc tính này có thể bắt buộc.

Để xem thông tin về một mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi đến thư viện tài liệu có chứa các tệp, thư mục hoặc nối kết mà bạn muốn xem thông tin.

 2. Nếu thư viện của bạn được hiển thị trong dạng xem danh sách, hãy bấm vào biểu tượng ở bên trái của tệp, thư mục hoặc nối kết để chọn nó. Nếu bạn đang ở trong dạng xem hình thu nhỏ, hãy bấm vào góc trên bên phải của hình ảnh của tệp, thư mục hoặc nối kết để chọn nó.

 3. Trong góc trên bên phải của trang thư viện tài liệu, hãy bấm Ngăn chi tiết thư viện tài liệu để mở ngăn thông tin và xem thông tin cho mục đó.

  Ngăn siêu dữ liệu tài liệu Office 365

  Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể trải nghiệm cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Để xem thông tin về một mục khi trong trải nghiệm cổ điển, bấm chuột phải vào mục và chọn chi tiết.

Để sửa thông tin về một mục trong thư viện tài liệu

 1. Đi đến thư viện tài liệu có chứa tệp, thư mục hoặc nối kết bạn muốn sửa thông tin cho.

 2. Bấm vào biểu tượng ở bên trái của tệp, thư mục hoặc nối kết để chọn nó. Nếu bạn đang ở trong dạng xem hình thu nhỏ, hãy bấm vào góc trên bên phải của tệp, thư mục hoặc nối kết để chọn nó.

 3. Trong góc trên bên phải của trang thư viện tài liệu, hãy bấm Ngăn chi tiết thư viện tài liệu để mở ngăn thông tin.

 4. Bấm vào giá trị của thuộc tính bạn muốn sửa bên dưới tên thuộc tính, nhập giá trị mới, sau đó nhấn Enter trên bàn phím của bạn. Sửa nhiều hơn một thuộc tính mỗi lần, bấm sửa tất cả, sửa các thuộc tính bạn muốn thay đổi, sau đó bấm lưu.

  Sửa tất cả các thuộc tính cho tệp trong thư viện tài liệu

  Ghi chú: Màn hình của bạn trông khác với này? Người quản trị của bạn có thể trải nghiệm cổ điển đặt trên thư viện tài liệu. Để sửa thông tin về một mục khi trong trải nghiệm cổ điển, bấm chuột phải vào mục, chọn Thêm và sau đó chọn sửa thuộc tính.

Chủ đề liên quan

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các sự kiện, thêm thông tin và cập nhật các bài viết này.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×