Xem và Cập Nhật truy vấn được chia sẻ (Power Query)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể Cập Nhật truy vấn được chia sẻ với siêu dữ liệu Cập Nhật được thêm. Bạn cũng có thể sửa quyền cho một truy vấn được chia sẻ, để cấp quyền truy nhập cho người dùng khác trong tổ chức của bạn, hoặc để loại bỏ quyền truy nhập từ người dùng.

Bạn có thể Cập Nhật truy vấn được chia sẻ hoặc chỉ cần Cập Nhật truy vấn siêu dữ liệu (thiết đặt) chẳng hạn như tên, mô tả và truy vấn chia sẻ quyền.

Trong bài viết này

Sửa Định nghĩa Truy vấn được Chia sẻ của bạn

Sửa Siêu dữ liệu Truy vấn được Chia sẻ của bạn

Chủ đề Liên quan

Sửa Định nghĩa Truy vấn được Chia sẻ của bạn

Mỗi truy vấn được chia sẻ bao gồm định nghĩa truy vấn ở dạng một script Power Query xác định cách thức kết nối với nguồn dữ liệu của truy vấn và biến đổi dữ liệu. Kịch bản này sẽ được tạo khi bạn lọc và hình dữ liệu trong truy vấn của bạn, và được lưu trữ trong Power BI cho Office 365 mục dữ liệu khi truy vấn được chia sẻ. Bạn có thể sửa định nghĩa truy vấn này nếu bạn cần thay đổi cách dữ liệu truy vấn được lọc và hình. Để lọc và định hình dữ liệu được tham chiếu bởi truy vấn được chia sẻ của bạn:

 1. Đăng nhập vào Power BI từ Power Query, nếu bạn không phải đã đăng nhập. Trong Excel, trên tab POWER QUERY , hãy chọn Đăng nhập. Trong Đăng trong hộp thoại, bấm Đăng nhập, sau đó nhập thông tin tài khoản tổ chức của bạn được dùng để đăng ký Power BI.

  Quan trọng: Đăng nhập vào Power BI sử dụng tài khoản tổ chức của bạn cho phép bạn xem truy vấn được chia sẻ của bạn. Bạn không thể xem truy vấn được chia sẻ của bạn trong Power Query nếu bạn không đăng nhập vào Power BI.

 2. Trên tab POWER QUERY , hãy chọn chia sẻ.

 3. Ngăn Được chia sẻ sẽ hiển thị tất cả các truy vấn hiện tại được bạn chia sẻ. Các truy vấn này được sắp xếp theo ngày tháng và thời gian chia sẻ hay chỉnh sửa cuối cùng với các truy vấn mới nhất ở trên cùng trong danh sách.

  Trong ngăn chia sẻ , trỏ chuột hoặc bấm vào tên truy vấn được chia sẻ mà bạn muốn sửa. Xem trước hiện ra màn hình cho truy vấn được chia sẻ sẽ xuất hiện. Bấm mở trong bản xem trước bay ra màn hình.

  Bản xem trước bay ra của truy vấn mà bạn chọn chia sẻ

 4. Định nghĩa truy vấn được mở trong Excel và truy vấn được thi hành để nhập dữ liệu của truy vấn vào một trang tính mới trong Excel. Sau đó bạn có thể cập nhật định nghĩa truy vấn bằng cách lọc và định hình truy vấn đó theo yêu cầu. Để biết thêm thông tin về lọc và định hình dữ liệu trong truy vấn của bạn, hãy xem Lọc, Định hình và Biến đổi dữ liệu đã Nhập.

 5. Sau khi bạn cải thiện dữ liệu được tham chiếu bởi truy vấn được chia sẻ của bạn, trên tab truy vấn , bấm gửi đến danh mục dữ liệu.

 6. Trong gửi đến danh mục dữ liệu Cập Nhật định nghĩa truy vấn của bạn, rồi bấm Cập Nhật.

Đầu Trang

Sửa Siêu dữ liệu Truy vấn được Chia sẻ của bạn

Nếu bạn chỉ muốn sửa siêu dữ liệu của truy vấn được chia sẻ của bạn:

 1. Hãy đăng nhập vào Power BI từ Power Query, nếu bạn chưa đăng nhập. Trong Excel, trên tab POWER QUERY, bấm Đăng nhập. Trong hộp thoại Đăng nhập, bấm Đăng nhập, sau đó nhập thông tin tài khoản của tổ chức của bạn đã được dùng để đăng nhập Power BI.

 2. Trên tab POWER QUERY, bấm Được chia sẻ.

 3. Trong ngăn chia sẻ , trỏ chuột hoặc bấm vào tên truy vấn được chia sẻ mà bạn muốn sửa. Xem trước hiện ra màn hình cho truy vấn được chia sẻ sẽ xuất hiện. Bấm Sửa thiết đặt trong xem trước hiện ra màn hình.

  Sửa siêu dữ liệu truy vấn được chia sẻ

 4. Hộp thoại Cập nhật Truy vấn xuất hiện với siêu dữ liệu của truy vấn mà bạn đã xác định khi mới bắt đầu chia sẻ truy vấn. Sửa thông tin siêu dữ liệu trong hộp thoại Cập nhật Truy vấn theo yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thay đổi mức chia sẻ từ người cụ thể và các nhóm bảo mật thành tất cả những người dùng trong tổ chức bằng cách chọn Tổ chức của tôi.

Để Cập Nhật truy vấn chia sẻ với tổ chức của tôi:

 • Trong hộp thoại Truy vấn Cập Nhật , hãy bấm tổ chức của tôi.

  Ghi chú: Hộp kiểm Xác nhận truy vấn này cho người khác có thể nhìn thấy chỉ khi tài khoản người dùng của bạn là thành viên của vai trò nhóm quản lý dữ liệu trong Power BI. Người quản trị Power BI của bạn có thể thêm người dùng vào vai trò nhóm quản lý dữ liệu bằng Trung tâm Quản trị Power BI. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xác nhận Truy vấn.

 • Bấm Cập nhật.

Đầu Trang

Chủ đề Liên quan

Xem Truy vấn đã Chia sẻ của Bạn bằng cách dùng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Xem và So sánh Phân tích Sử dụng cho Truy vấn Chung của Bạn bằng Cổng thông tin Quản lý Dữ liệu

Chia sẻ Truy vấn

Xóa bỏ Truy vấn được Chia sẻ của Bạn

Trợ giúp Trải nghiệm Quản lý Dữ liệu trong Power BI for Office 365

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×