Xem trạng thái các dịch vụ của bạn

Với tư cách là người quản trị Office 365, bạn có thể xem liệu có sự gián đoạn dịch vụ hoặc ngừng hoạt động trong dịch vụ của bạn trên trang trạng thái dịch vụ Office 365. Trang Trạng thái dịch vụ hiển thị thông tin trạng thái của hôm nay, 6 ngày trước, và 30 ngày trong lịch sử. Bạn cũng có thể nhận thấy khi việc bảo trì theo kế hoạch được lên lịch cho dịch vụ của bạn.

Quan trọng   Nếu bạn không thể đăng nhập vào Office 365, bạn sẽ không thể xem trang Trạng thái dịch vụ. Hãy xem Khắc phục sự cố đăng nhập Office 365 để biết các bước cần làm tiếp theo.

Để xem trạng thái của tất cả các dịch vụ của bạn và cấu phần của chúng:

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Tới Trạng thái dịch vụ > Trạng thái dịch vụ (hoặc Trạng thái dịch vụ > Theo dõi trạng thái dịch vụ và hoạt động bảo trì).

 4. Trên trang Trạng thái hiện tại, hãy xem trạng thái của hôm nay và 6 ngày trước đó. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để xem các tính năng hoặc cấu phần bổ sung của một dịch vụ, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh dịch vụ đó.

  2. Để biết thêm chi tiết, hãy chọn một biểu tượng trạng thái (xem phần Mô tả biểu tượng Trạng thái).

  3. Để xem lịch sử trạng thái, hãy chọn Xem lịch sử cho 30 ngày vừa qua.

  4. Chọn nối kết RSS để đăng ký nguồn cấp RSS trạng thái dịch vụ, sẽ gửi thư cho bạn khi sự kiện mới được thêm vào hoặc sự kiện hiện có được cập nhật.

   Picture of service health current status page with callouts: 1, Exchange Online drop-down arrow, 2, green check mark icon, 3, View history for past 30 days link, and 4, RSS link

Bạn đang tìm kiếm nội dung khác? Bạn cũng có thể:

 • Nhận hỗ trợ cho một vấn đề:    Tạo yêu cầu dịch vụ hoặc tìm số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật bằng cách vào Quản trị > Hỗ trợ > Tổng quan, rồi chọn một trong các thể loại bên dưới Tạo yêu cầu dịch vụ (hoặc Hỗ trợ > Nhận trợ giúp và hỗ trợ trực tuyến, rồi chọn một trong các thể loại bên dưới Tạo yêu cầu dịch vụ).

 • Khắc phục sự cố email:    Hãy thực hiện theo các bước trong Khắc phục Các vấn đề về Outlook.

 • Xem báo cáo khác:    Cũng có các báo cáo sẵn dùng cho người quản trị gói Office 365 dành cho doanh nghiệp. Hãy chọn Quản trị > Báo cáo.

 • Đọc trạng thái dịch vụ bằng ngôn ngữ khác:    Sau đây là cách dịch phần giải thích trạng thái dịch vụ.

Bảo trì theo kế hoạch

Bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch, bao gồm ngày và thời gian của sự kiện đó.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Tới Trạng thái dịch vụ > Bảo trì theo kế hoạch (hoặc Trạng thái dịch vụ > Theo dõi trạng thái dịch vụ và hoạt động bảo trì > Bảo trì theo kế hoạch).

 4. Trên trang Bảo trì theo kế hoạch, hãy chọn một nối kết trong cột Trạng thái để xem thêm thông tin.

Đầu Trang

Mô tả biểu tượng Trạng thái

Biểu tượng

Mô tả biểu tượng

Định nghĩa

Dịch vụ sẵn có bình thường

Dịch vụ sẵn có bình thường

Dịch vụ sẵn có và không gặp sự cố trong giai đoạn báo cáo. Biểu tượng này không kết nối đến thông tin bổ sung.

Đang điều tra

Đang điều tra

Một sự cố tiềm tàng đang được điều tra. Thông tin thêm sẽ sớm được cung cấp.

Sự cố giả

Sự cố giả

Dịch vụ ổn định. Sự cố tiềm tàng được điều tra đã không thực sự xảy ra.

Gián đoạn dịch vụ

Gián đoạn dịch vụ

Dịch vụ không hoạt động. Người dùng không thể truy nhập vào email, tài liệu hoặc thông tin hiện diện.

Đang khôi phục dịch vụ

Đang khôi phục dịch vụ

Đang trong quá trình khắc phục sự cố về dịch vụ.

Giáng cấp dịch vụ

Giáng cấp dịch vụ

Dịch vụ chậm, yếu, thỉnh thoảng không đáp ứng trong những giai đoạn ngắn.

Khôi phục kéo dài

Khôi phục kéo dài

Đã hoàn thành các bước để giải quyết sự cố về dịch vụ. Tuy nhiên, sẽ cần thêm thời gian để dịch vụ trở lại bình thường. Trong thời gian này, một số hành vi của dịch vụ có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn tất.

Đã khôi phục dịch vụ bình thường

Đã khôi phục dịch vụ bình thường

Sự cố đã xảy ra trong ngày, nhưng dịch vụ đã được khôi phục.

Báo cáo sau sự cố đã được phát hành

Báo cáo sau sự cố đã được phát hành

Một báo cáo về sự cố dịch vụ đã được phát hành.

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Sự cố đã xảy ra vào một ngày trước đây. Sự cố đó có thể đã được giải quyết hoặc có thể vẫn còn tiếp diễn. Hãy xem cột Hôm nay để biết trạng thái hiện tại.

Ghi chú  

 • Ngày và thời gian được hiển thị theo múi giờ tại địa điểm của bạn và được chuyển đổi thành giờ mùa hè khi thích hợp. Trong những giờ đang thực hiện việc chuyển đổi thành giờ mùa hè, thời gian của báo cáo sự cố của bạn có thể bị ảnh hưởng, ngay cả ở những địa điểm không sử dụng giờ mùa hè.

 • Bạn cũng có thể đến trang Trạng thái dịch vụ từ Bảng điều khiển trung tâm quản trị Office 365. Hãy chọn Xem chi tiết và lịch sử ở dưới cùng của cảnh báo Trạng thái hiện tại.

Đầu Trang

Dịch phần giải thích về một trạng thái dịch vụ ra ngôn ngữ của tôi

Nếu bạn chọn một sự kiện trên trang Trạng thái dịch vụ, thì Chi tiết về sự kiện đó chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh. Nếu bạn muốn đọc những chi tiết này bằng một ngôn ngữ khác, bạn có thể lấy bản dịch cho thông tin đó.

 1. Hãy đi tới dịch vụ dịch thuật tại Bộ dịch.

 2. Trên trang Trạng thái dịch vụ, hãy chọn một biểu tượng chỉ báo về một sự cố dịch vụ. Dưới Chi tiết, hãy sao chép văn bản mô tả về sự cố, rồi dán nó vào chỗ được chỉ định trong dịch vụ dịch thuật.

 3. Trong Bộ dịch, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch văn bản, rồi chọn Dịch.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ