Xem trạng thái các dịch vụ của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị Office 365 , bạn có thể xem hay không đã có một gián đoạn dịch vụ hoặc mất trong dịch vụ của bạn. Trang trạng thái dịch vụ Hiển thị thông tin trạng thái cho hôm nay, trước ngày sáu và 30 ngày trong lịch sử. Bạn cũng có thể tìm hiểu về hoạt động bảo trì theo kế hoạch lịch trình cho dịch vụ của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn không thể đăng nhập vào Office 365, bạn sẽ không thể xem trang Trạng thái dịch vụ. Hãy xem Khắc phục sự cố đăng nhập Office 365 để biết các bước cần làm tiếp theo.

Xem trạng thái của tất cả các dịch vụ của bạn và cấu phần của chúng trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Tới trạng thái > trạng thái dịch vụ.

 4. Trên trang trạng thái dịch vụ , hãy xem trạng thái hiện tại của dịch vụ của bạn. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để biết chi tiết, hãy chọn một dịch vụ.

  2. Để xem lịch sử trạng thái, chọn dạng xem lịch sử, sau đó chọn một ngày trên lịch.

Bạn đang tìm kiếm nội dung khác? Bạn cũng có thể:

Hoạt động bảo trì theo kế hoạch trong Trung tâm quản trị Office 365

Quan trọng: Hoạt động bảo trì theo kế hoạch được di chuyển. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 2016, bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch trong Trung tâm thông báo. Nếu có bất kỳ hoạt động bảo trì theo kế hoạch sự kiện đã lên lịch cho tổ chức của bạn, bạn sẽ thấy một bài đăng Duy trì thông báo trong Trung tâm thông báo.

Bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch, bao gồm ngày và thời gian của sự kiện đó.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi đến Trung tâm thông báo. Nếu bất kỳ hoạt động bảo trì theo kế hoạch đã được lên lịch nó ngay bây giờ sẽ hiển thị dưới dạng một thông báo "Luôn thông báo". Thông báo sẽ cung cấp các chi tiết về sự kiện bao gồm cửa sổ thời gian sẽ mất đặt. Sẽ có không có hành động trên một phần của bạn.

Dịch phần giải thích về một trạng thái dịch vụ ra ngôn ngữ của tôi

Nếu bạn chọn một sự kiện trên trang Trạng thái dịch vụ, thì Chi tiết về sự kiện đó chỉ được cung cấp bằng Tiếng Anh. Nếu bạn muốn đọc những chi tiết này bằng một ngôn ngữ khác, bạn có thể lấy bản dịch cho thông tin đó.

 1. Đi tới dịch vụ dịch thuật tại bộ dịch.

 2. Trên trang Trạng thái dịch vụ, hãy chọn một biểu tượng chỉ báo về một sự cố dịch vụ. Dưới Chi tiết, hãy sao chép văn bản mô tả về sự cố, rồi dán nó vào chỗ được chỉ định trong dịch vụ dịch thuật.

 3. Trong Bộ dịch, hãy chọn ngôn ngữ mà bạn muốn dịch văn bản, rồi chọn Dịch.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Tới trạng thái dịch vụ > trạng thái dịch vụ.

 4. Trên trang Trạng thái hiện tại, hãy xem trạng thái của hôm nay và 6 ngày trước đó. Hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Để xem các tính năng hoặc cấu phần bổ sung của một dịch vụ, hãy chọn mũi tên xuống bên cạnh dịch vụ đó.

  2. Để biết thêm chi tiết, hãy chọn một biểu tượng trạng thái (xem phần Mô tả biểu tượng Trạng thái).

  3. Để xem lịch sử trạng thái, hãy chọn Xem lịch sử cho 30 ngày vừa qua.

  4. Chọn nối kết RSS để đăng ký nguồn cấp RSS trạng thái dịch vụ, sẽ gửi thư cho bạn khi sự kiện mới được thêm vào hoặc sự kiện hiện có được cập nhật.

   Ảnh trang trạng thái dịch vụ hiện tại với các khung chú thích: 1, mũi tên thả xuống của Exchange Online, 2, biểu tượng dấu kiểm màu lục, 3, nối kết Xem lịch sử cho 30 ngày vừa qua, và 4, nối kết RSS

   Quan trọng: Tính năng RSS sự cố dịch vụ sẽ được đã bị gỡ xuống trong tháng 6, 2016. Sử dụng ứng dụng di động quản trị Office 365 để nhận được thông báo đẩy trên thiết bị di động của bạn. Bạn có thể tìm thấy ứng dụng quản trị ở các ứng dụng di động quản trị Office 365.

Bạn đang tìm kiếm nội dung khác? Bạn cũng có thể:

 • Nhận hỗ trợ cho một vấn đề:    Tạo một yêu cầu dịch vụ hoặc yêu cầu cuộc gọi điện thoại hỗ trợ bằng cách đi tới quản trị > hỗ trợ > tổng quan. Nhập những gì bạn cần trợ giúp với và bấm nhận trợ giúp. Để yêu cầu cuộc gọi điện thoại hỗ trợ, chọn cho chúng tôi gọi cho bạn, nhập số điện thoại của bạn, rồi bấm gọi cho tôi.

 • Khắc phục sự cố email:    Hãy thực hiện theo các bước trong Khắc phục Các vấn đề về Outlook.

 • Xem báo cáo khác:    Cũng có các báo cáo sẵn dùng cho người quản trị gói Office 365 dành cho doanh nghiệp. Hãy chọn Quản trị > Báo cáo.

 • Đọc trạng thái dịch vụ bằng ngôn ngữ khác:    Sau đây là cách dịch phần giải thích trạng thái dịch vụ.

Ghi chú: Biểu tượng sau áp dụng cho cũ Trung tâm quản trị Office 365.

Biểu tượng

Mô tả biểu tượng

Định nghĩa

Dịch vụ sẵn có bình thường

Dịch vụ sẵn có bình thường

Dịch vụ sẵn có và không gặp sự cố trong giai đoạn báo cáo. Biểu tượng này không kết nối đến thông tin bổ sung.

Đang điều tra

Đang điều tra

Một sự cố tiềm tàng đang được điều tra. Thông tin thêm sẽ sớm được cung cấp.

Sự cố giả

Sự cố giả

Dịch vụ ổn định. Sự cố tiềm tàng được điều tra đã không thực sự xảy ra.

Gián đoạn dịch vụ

Gián đoạn dịch vụ

Dịch vụ không hoạt động. Người dùng không thể truy nhập vào email, tài liệu hoặc thông tin hiện diện.

Đang khôi phục dịch vụ

Đang khôi phục dịch vụ

Đang trong quá trình khắc phục sự cố về dịch vụ.

Giáng cấp dịch vụ

Giáng cấp dịch vụ

Dịch vụ chậm, yếu, thỉnh thoảng không đáp ứng trong những giai đoạn ngắn.

Khôi phục kéo dài

Khôi phục kéo dài

Đã hoàn thành các bước để giải quyết sự cố về dịch vụ. Tuy nhiên, sẽ cần thêm thời gian để dịch vụ trở lại bình thường. Trong thời gian này, một số hành vi của dịch vụ có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn tất.

Đã khôi phục dịch vụ bình thường

Đã khôi phục dịch vụ bình thường

Sự cố đã xảy ra trong ngày, nhưng dịch vụ đã được khôi phục.

Báo cáo sau sự cố đã được phát hành

Báo cáo sau sự cố đã được phát hành

Một báo cáo về sự cố dịch vụ đã được phát hành.

Thông tin bổ sung

Thông tin bổ sung

Sự cố đã xảy ra vào một ngày trước đây. Sự cố đó có thể đã được giải quyết hoặc có thể vẫn còn tiếp diễn. Hãy xem cột Hôm nay để biết trạng thái hiện tại.

Ghi chú: 

 • Ngày và thời gian được hiển thị theo múi giờ tại địa điểm của bạn và được chuyển đổi thành giờ mùa hè khi thích hợp. Trong những giờ đang thực hiện việc chuyển đổi thành giờ mùa hè, thời gian của báo cáo sự cố của bạn có thể bị ảnh hưởng, ngay cả ở những địa điểm không sử dụng giờ mùa hè.

 • Bạn cũng có thể truy cập trang trạng thái dịch vụ từ Trung tâm quản trị Office 365. Chọn xem chi tiết và lịch sử ở dưới cùng của cảnh báo trạng thái hiện tại .

Đầu Trang

Quan trọng: Hoạt động bảo trì theo kế hoạch được di chuyển. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 2016, bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch trong Trung tâm thông báo. Nếu có bất kỳ hoạt động bảo trì theo kế hoạch sự kiện đã lên lịch cho tổ chức của bạn, bạn sẽ thấy một bài đăng Duy trì thông báo trong Trung tâm thông báo.

Bạn có thể xem chi tiết về một sự kiện bảo trì theo kế hoạch, bao gồm ngày và thời gian của sự kiện đó.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Tới trạng thái dịch vụ > bảo trì theo kế hoạch.

 4. Trên trang Bảo trì theo kế hoạch, hãy chọn một nối kết trong cột Trạng thái để xem thêm thông tin.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×