Xem trạng thái đồng bộ thư mục trong Office 365

Nếu bạn đã tích hợp Active Directory tại chỗ với Azure AD bằng cách đồng bộ môi trường tại chỗ với Office 365, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái đồng bộ của mình.

  • Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và chọn Trạng thái DirSync trên trang chủ.

  • Ngoài ra, bạn có thể đi đến Người dùng > Người dùng hiện hoạt và trên trangNgười dùng hiện hoạt, chọn Xem thêm > Đồng bộ thư mục.

    Trên ngăn Đồng bộ thư mục, chọn Đi đến quản lý DirSync.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm quản trị Office 365 và chọn Người dùng > Người dùng Hiện hoạt trên dẫn hướng bên trái.

  2. Trên trang NGƯỜI DÙNG HIỆN HOẠT, chọn Quản lý bên cạnh Đồng bộ hóa Active Directory.

Thông tin trên trang Quản lý đồng bộ thư mục

Bảng sau liệt kê các tính năng bạn có thể xem được thông tin từ trang này.

Nếu xảy ra sự cố với đồng bộ danh mục, lỗi cũng sẽ được liệt kê trên trang này. Để biết thêm thông tin về các lỗi khác nhau bạn có thể gặp phải, hãy xem mục Xác định lỗi đồng bộ thư mục trong Office 365.

Mục

Mục đích

Miền đã xác minh

Số miền trong đối tượng thuê Office 365 mà bạn đã xác minh là bạn sở hữu.

Miền chưa xác minh

Miền bạn đã thêm nhưng chưa xác minh.

Đã bật đồng bộ thư mục

True hoặc False. Xác định xem bạn đã bật đồng bộ thư mục chưa.

Lần đồng bộ thư mục gần nhất

Lần cuối chạy đồng bộ thư mục. Sẽ hiển thị cảnh báo và liên kết đến công cụ khắc phục sự cố nếu đã quá ba ngày kể từ lần đồng bộ cuối.

Đã bật đồng bộ mật khẩu

True hoặc False. Chỉ định bạn có đồng bộ băm mật khẩu giữa đối tượng tại chỗ của chúng tôi và đối tượng thuê Office 365 của bạn hay không.

Lần Cuối Đồng bộ Mật khẩu

Lần cuối chạy đồng bộ băm mật khẩu. Sẽ hiển thị cảnh báo và liên kết đến công cụ khắc phục sự cố nếu đã quá ba ngày kể từ lần đồng bộ cuối.

Phiên bản máy khách đồng bộ thư mục

Chứa liên kết tải xuống nếu phiên bản mới của Kết nối Azure AD đã được phát hành.

Công cụ IDFix

Liên kết tải xuống cho IDFix, bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra Active Directory cục bộ.

Tài khoản dịch vụ đồng bộ thư mục

Hiển thị tên tài khoản dịch vụ đồng bộ thư mục Office 365 của bạn.

Xem thêm

Thiết lập đồng bộ hóa thư mục cho Office 365

Khắc phục các sự cố về đồng bộ hóa thư mục cho Office 365

Tắt đồng bộ hóa thư mục cho Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×