Xem trạng thái đồng bộ hóa trong SharePoint workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể xem trạng thái đồng bộ hóa danh sách và thư viện trong SharePoint workspace.

  1. Trên tab Đồng bộ hóa, hãy bấm Trạng thái Đồng bộ hóa.

  2. Chọn bất kỳ danh sách hoặc thư viện để xem chi tiết liên kết trạng thái của nó.

  3. Nếu bạn muốn, hãy bấm sao chép vào bảng tạm để sao chép chi tiết đồng bộ hóa đầy đủ tất cả các danh sách và thư viện vào bảng tạm để dán vào thông điệp e-mail hoặc trình soạn thảo văn bản.
    Bạn có thể thực hiện điều này nếu bạn muốn gửi trạng thái chi tiết để người quản trị bộ phận hỗ trợ của bạn để khắc phục sự cố.

  4. Khi bạn xong xem trạng thái đồng bộ hóa, hãy bấm đóng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×