Xem trạng thái đồng bộ hóa trong SharePoint workspace

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xem trạng thái đồng bộ hóa danh sách và thư viện trong SharePoint workspace.

  1. Trên tab Đồng bộ hóa, hãy bấm Trạng thái Đồng bộ hóa.

  2. Chọn bất kỳ danh sách hoặc thư viện để xem chi tiết liên kết trạng thái của nó.

  3. Nếu bạn muốn, hãy bấm sao chép vào bảng tạm để sao chép chi tiết đồng bộ hóa đầy đủ tất cả các danh sách và thư viện vào bảng tạm để dán vào thông điệp e-mail hoặc trình soạn thảo văn bản.
    Bạn có thể thực hiện điều này nếu bạn muốn gửi trạng thái chi tiết để người quản trị bộ phận hỗ trợ của bạn để khắc phục sự cố.

  4. Khi bạn xong xem trạng thái đồng bộ hóa, hãy bấm đóng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×