Xem trước các trang của trang tính trước khi in

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm vào trang tính hoặc chọn nội dung bạn muốn xem trước.

  2. Bấm Tệp > In > In.

  3. Hãy chọn nếu bạn muốn in những gì bạn đã chọn hoặc in toàn bộ trang tính.

    Các Tùy chọn In sau khi bấm Tệp > In

  4. Bấm In.

  5. Nếu bạn thích những gì bạn nhìn thấy, hãy bấm In ở góc trên bên trái hoặc đóng cửa sổ trình duyệt hiển thị các bản xem trước để quay lại và thực hiện thay đổi trước khi bạn in.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×