Xem thuộc tính mục trong một công cụ danh sách

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem thuộc tính mục trong một công cụ danh sách:

  1. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn lấy thông tin.

  2. Bấm Thuộc tính để mở hộp hội thoại Thuộc tính Tài liệu.

  3. Xem thông tin trên tab Thông tin và Trường:

    • Thông tin liệt kê thông tin người và thời gian tạo và sửa đổi mục.

    • Trường liệt kêt tất cả các trường biểu mẫu xác định trong mục đã chọn. Nếu bạn muốn, hãy chọn Hiện tất cả trường để hiển thị tất cả các loại trường khác như trường Hệ thống.

Ghi chú: Tính năng này không được hỗ trợ trong các danh sách bên ngoài.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×