Xem thuộc tính SharePoint workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trên tab tệp , bấm thông tin, sau đó bấm Thuộc tính Workspace.

Hộp thoại thuộc tính tài liệu tham khảo địa chỉ Web của trang SharePoint được liên kết và cung cấp thông tin khác chẳng hạn như khi workspace đã được tạo ra.

Nếu bạn muốn thay đổi các thiết đặt thông báo cho SharePoint workspace, hãy bấm tab cảnh báo .

Hoặc bạn có thể nhập thông tin tóm tắt nội dung của SharePoint workspace trong hộp Mô tả.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×