Xem thuộc tính của tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với tư cách là người quản trị SharePoint Online, bạn có thể truy nhập danh sách thông tin về từng tuyển tập trang. Thông tin cụ thể này bao gồm danh sách người quản trị trang, số trang con, hạn mức lưu trữ và sử dụng, URL và tiêu đề mặc định. Bạn có thể xem toàn bộ thông tin này trong hộp thoại Thuộc tính Tuyển tập Trang từ trung tâm quản trị SharePoint.

Xem thuộc tính của tuyển tập trang

  1. Đăng nhập vào Office 365 tư cách là người quản trị toàn cục hoặc người quản trị SharePoint Online.

  2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

  3. Trên trang Trung tâm quản trị SharePoint , chọn Tuyển tập trang.

  4. Chọn hộp kiểm bên cạnh tuyển tập trang bạn muốn xem thuộc tính.

  5. Trên tab Tuyển tập trang , trong phần quản lý , chọn thuộc tính.
    Trang Thuộc tính tuyển tập trang được hiển thị.

Mô tả thuộc tính

Bảng này mô tả thuộc tính tuyển tập trang bạn có thể xem trong trung tâm quản trị SharePoint.

Thuộc tính

Mô tả

Tiêu đề

Tên của tuyển tập trang.

Địa chỉ Trang Web

URL của trang mức cao nhất trong tuyển tập trang (còn gọi là tuyển tập trang gốc).

Người quản trị chính

Người quản trị chính cho tuyển tập trang này.

(Tên người dùng này có thể hiển thị theo dạng cú pháp Xác nhận—ví dụ: i:0#.f|membership|seanc@fabrikam.mydomain.com.)

Người quản trị

Tất cả người quản trị cho tuyển tập trang này.

(Tên người dùng này có thể hiển thị theo dạng cú pháp Xác nhận— ví dụ: i:0#.f|membership|seanc@fabrikam.mydomain.com.)

Số Trang con

Số trang con trong tuyển tập trang này.

Mức sử dụng Lưu trữ

Dung lượng theo megabyte (MB) của tuyển tập trang.

Hạn mức Lưu trữ

Dung lượng lưu trữ theo MB được phân bổ cho tuyển tập trang.

Mức Cảnh báo Lưu trữ

Giá trị mà người quản trị tuyển tập trang sẽ được gửi thông báo email sử dụng dung lượng lưu trữ tuyển tập site sắp đến hạn mức của nó. Không thiết lập cho biết rằng không có mức cảnh báo có được thiết lập.

Sử dụng Tài nguyên

Số liệu về tuyển tập trang do SharePoint Online biên soạn dựa trên tài nguyên máy chủ, chẳng hạn như RAM và CPU. Giá trị này bao gồm dữ liệu hoạt động, chẳng hạn như thời gian của bộ xử lý và các ngoại lệ chưa được xử lý, đề cập đến việc chạy mã theo các giải pháp hộp cát. Nếu mức này vượt quá hạn mức hàng ngày, hộp cát bị tắt đối với tuyển tập trang.

Hạn mức Tài nguyên Máy chủ

Mức sử dụng tài nguyên tối đa được phép trong tuyển tập trang. Mặc định là 300 tài nguyên. Số này sẽ cấp giới hạn về hạn mức về sử dụng tài nguyên.

Mức Cảnh báo Sử dụng Tài nguyên

Mức giá trị khi người quản trị tuyển tập trang sẽ nhận được thông báo qua email với nội dung là mức sử dụng tài nguyên sắp đạt đến hạn mức. Chưa Đặt cho biết rằng chưa có mức cảnh báo nào được đặt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Cấu hình Phiên bản tuyển tập trang và thiết đặt nâng cấp

Tạo hoặc xóa tuyển tập trang

Khôi phục các mục từ thùng rác của tuyển tập trang đã xóa

Xóa bỏ các mục từ thùng rác của tuyển tập trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×