Xem thông tin tiêu đề Internet của email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tiêu đề email cung cấp các chi tiết kỹ thuật về thư. Những chi tiết này có thể bao gồm ai đã gửi thư, phần mềm nào đã được dùng để soạn thư và thư đi qua các máy chủ email nào trên đường đi đến người nhận.

Giới thiệu về tiêu đề thư

Sau khi thư được gửi đi, thư được xử lý bởi máy chủ email được sử dụng bởi tổ chức của bạn hoặc Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP). Nếu thư được gửi cho một người không có tài khoản trên cùng một máy chủ email thì thư sẽ được chuyển tiếp đến một máy chủ email khác. Thông thường, thư đi qua một số máy chủ email cho đến khi thư đến máy chủ email mà người nhận thư có hộp thư trên đó.

Từ thời gian khi thư được tạo lần đầu, thông tin về tính năng này được thêm vào phần ẩn thư được gọi là tiêu đề Internet. Thông tin bao gồm chi tiết kỹ thuật, chẳng hạn như ai đã tạo thư, phần mềm được dùng để soạn thảo thư, và nó đi qua trên cách để người nhận máy chủ email. Các chi tiết có thể xác định vấn đề với thư hoặc giúp khám phá các nguồn email rác, còn được gọi là thư rác.

Kỹ thuật thư rác sẽ trở nên phức tạp hơn, bao gồm các thông tin false trong tiêu đề thư là một vấn đề phát triển. Điều này cũng được gọi là giả mạo. Ví dụ, thư có thể cho biết rằng nó là từ Anne Weiler tại Contoso (anne@contoso.com) khi nó thực sự là từ một dịch vụ email hàng loạt sẽ quảng bá cho các chương trình để nhanh chóng nhận được định dạng phong phú. Do đó, trước khi bạn gửi trả lời khiếu nại cho người nào đó về thông báo của mình, hãy nhớ rằng thông tin đầu đề có thể được giả mạo. Người mà bạn nghĩ đã gửi thư có thể không là người gửi thực tế.

Đầu Trang

Xem tiêu đề thư

  1. Mở thư trong cửa sổ riêng.

  2. Trên tab Tệp, chọn Dõi theo.

Thông tin tiêu đề xuất hiện trong hộp Tiêu đề Internet.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×