Xem tất cả các nhiệm vụ của bạn và kế hoạch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang làm việc, bạn có thể tìm thấy nó hữu ích để xem tất cả các nhiệm vụ được giao cho bạn qua tất cả kế hoạch, hoặc để xem sự tiến bộ của tất cả các kế hoạch của bạn tại một trong nháy mắt.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Nhiệm vụ của Tôi

Nhấp vào nhiệm vụ của tôi để xem tất cả mọi thứ được chỉ định cho bạn, cho tất cả các kế hoạch của bạn, bao gồm cả kế hoạch mà bạn đã để lại.

Nhấp vào Trung tâm Planner để xem tất cả các kế hoạch bạn đang làm việc tại Microsoft Planner.

Quan tâm đến sự tiến bộ? Kế hoạch Trung tâm Hiển thị cho bạn một cái nhìn nhanh chóng tiến bộ trên của bạn yêu thích kế hoạch, và nhiệm vụ của tôi có thể được nhóm lại theo sự tiến bộ để giúp bạn luôn trên đầu trang của công việc của bạn. Tìm hiểu thêm về cài đặt và Cập Nhật tiến độxem kế hoạch tiến bộ.

Không nhìn thấy một nhiệm vụ mà bạn nghĩ là bạn? Nếu người dẫn kế hoạch không bận tâm nếu bạn thay đổi công trình xung quanh, bạn có thể gán chính mình cho một nhiệm vụ. Chỉ cần chắc chắn rằng không ai khác đang làm việc trên nó đầu tiên!

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×