Xem tùy chọn và thiết đặt của tôi trong Trung tâm Tin cậy

Trung tâm Tin cậy là nơi bạn có thể tìm cài đặt bảo mật và quyền riêng tư cho các chương trình Microsoft Office. Với giao diện dải băng nhất quán trong các chương trình Office, các bước để tìm Trung tâm Tin cậy trong mỗi chương trình không có gì khác biệt. Các tùy chọn sẵn dùng trong Trung tâm Tin cậy cho phép bạn chia sẻ tài liệu với những người bạn muốn, cũng như tìm và loại bỏ thông tin ẩn mà có thể bạn không muốn tiết lộ. Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư Office, hãy đọc Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

 1. Trong một chương trình Office, trên tab Tệp, bấm Tùy chọn.

 2. Bấm Trung tâm Tin cậy, rồi bấm Thiết đặt Trung tâm Tin cậy. Màn hình sau đây là ví dụ từ Word:

  Tùy chọn Cài đặt Trung tâm Tin cậy được tô sáng.

 3. Bấm vào khu vực bạn muốn (trong ngăn bên trái), rồi thực hiện những lựa chọn cần thiết. Ví dụ: để thay đổi cài đặt quyền riêng tư, hãy bấm vào Tùy chọn Quyền riêng tư.

  Tùy chọn quyền riêng tư được hiển thị trong Trung tâm Tin cậy Office

 4. Khi thay đổi thiết đặt quyền riêng tư, bạn nên thực hiện lựa chọn mà sẽ giúp đặt cấp độ quyền riêng tư của Office mà bạn muốn. Các lựa chọn này có thể bao gồm nhận được thông báo nếu một tài liệu có nguồn gốc từ một website đáng ngờ hoặc dẫn nối kết đến một website đáng ngờ, hoặc làm hiện ra dấu vết ẩn khi tệp được mở và lưu lại.

  Ghi chú: Khi bạn chọn Cho phép Office kết nối với các dịch vụ trực tuyến từ Microsoft để cung cấp chức năng liên quan đến việc sử dụng và tùy chọn của bạn, Office sẽ kết nối với các dịch vụ và site trực tuyến do Microsoft cung cấp, chẳng hạn như Bing Maps, Insights và Bing Weather.

 5. Bấm OK khi hoàn thành.

Quan trọng: Thay đổi thiết đặt Trung tâm Tin cậy có thể giảm hay tăng rất nhiều tính năng bảo mật máy tính, dữ liệu của máy tính, dữ liệu trên mạng của tổ chức bạn và máy tính khác trên mạng đó. Chúng tôi khuyên bạn tham vấn với người quản trị hệ thống hoặc cân nhắc cẩn thận các rủi ro trước khi thực hiện thay đổi đối với thiết đặt Trung tâm Tin cậy.

Loại bỏ dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân ra khỏi tài liệu

Nếu bạn dự định chia sẻ bản sao điện tử của một tài liệu Office, bạn nên xem lại tài liệu để có thể tìm ra bất kỳ dữ liệu ẩn hay thông tin cá nhân nào mà bạn có thể không muốn chia sẻ. Giám định viên Tài liệu có thể giúp bạn thực hiện việc đó.

 1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra.

  Ghi chú: Bạn có thể muốn dùng một bản sao của tài liệu gốc vì bạn không thể khôi phục dữ liệu mà Giám định viên Tài liệu đã loại bỏ.

 2. Trên tab Tệp, hãy bấm Thông tin rồi bấm Kiểm tra Vấn đề.

  Các tùy chọn bên dưới Kiểm tra Vấn đề được hiển thị

 3. Bấm Kiểm tra Tài liệu.

 4. Trong hộp Giám định viên Tài liệu, chọn loại nội dung ẩn mà bạn muốn kiểm tra, rồi bấm Kiểm tra.

  Các tùy chọn trong hộp thoại Giám định viên Tài liệu được hiển thị

 5. Cho mỗi loại nội dung bạn muốn loại bỏ khỏi tài liệu, hãy bấm Loại bỏ Tất cả, rồi bấm Đóng.

  Hộp thoại Giám định viên Tài liệu được hiển thị với tùy chọn Loại bỏ Tất cả

Ghi chú: Để biết thêm thông tin về Giám định viên Tài liệu và các loại thông tin mà nó có thể tìm thấy và loại bỏ, hãy xem Loại bỏ dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân ra khỏi tài liệu Office.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×