Xem sự tiến bộ của bạn kế hoạch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Microsoft Planner, mọi kế hoạch có một hội đồng quản trị và một cái nhìn bảng xếp hạng . Xem biểu đồ cho thấy làm thế nào kế hoạch của bạn là tiến bộ, với các chi tiết về những gì được thực hiện, trong tiến trình, không bắt đầu, và vào cuối.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy Microsoft Planner?
Chúng tôi đang lăn ra Microsoft Planner để tất cả Office 365 Enterprise, kinh doanh yếu tố cần thiết, và phí bảo hiểm kinh doanh tài khoản trong vài tháng tiếp theo. Nếu bạn không nhìn thấy nó được nêu ra, kiên nhẫn... nó là đến sớm!

Nhiệm vụ đó đang muộn?

Chọn trễ tiến độ ô, ở dưới cùng bên trái, để xem danh sách các công việc bên phải, được sắp xếp theo sự tiến bộ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sắp xếp danh sách tác vụ bằng cách chọn nhóm theo.

Người quá tải?

Trong khi bạn không thể nhìn thấy nếu một người nào đó đã thêm công việc chỉ định hơn họ có thời gian cho, bạn có thể nhìn thấy nếu một người có nhiệm vụ hơn so với tất cả mọi người khác. Quầy bar trình xem bảng xếp hạng số lượng công việc mỗi người có trong kế hoạch, ghép của tiến bộ.

Trong ví dụ này, Bonnie có rất nhiều vào cuối nhiệm vụ (màu đỏ), một công việc trong tiến độ là về ca khúc (màu xanh), và một nhiệm vụ, cô đã không bắt đầu được nêu ra (màu vàng).

Nếu bạn chỉ đến phần màu đỏ của Bonnie của thanh, bạn có thể nhìn thấy cô ấy có nhiệm vụ cuối năm.

Alex, mặt khác, không có nhiều nhiệm vụ được giao cho anh ta và có vẻ là về ca khúc. Nó có thể làm cho tinh thần để xem nếu Alex có thể chọn lên một số công việc của Bonnie, để có được kế hoạch trở lại theo dõi.

Để gán công việc, bạn có thể nhấp vào người bị quá tải thanh lọc danh sách công việc, và sau đó nhấp vào một nhiệm vụ để thay đổi nó nhiệm vụ. Bạn có thể cũng sử dụng hội đồng quản trị để gán công việc.

Những gì tôi có thể nhìn thấy trên bảng?

Hội đồng quản trị cung cấp chi tiết hơn xem kế hoạch của bạn tổ chức và tiến bộ.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×