Xem phần ghi chú của diễn giả khi bạn trình bày chiếu hình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dạng xem Diễn giả đã có những cải thiện đáng kể. Nếu bạn đang sử dụng PowerPoint 2013 hoặc PowerPoint 2016, chỉ cần kết nối các màn hình và PowerPoint sẽ tự động thiết lập. Trong Dạng xem Diễn giả, bạn có thể xem ghi chú của mình khi trình bày, trong khi đó khán giả chỉ nhìn thấy trang chiếu của bạn.

Ở dưới cùng của cửa sổ trang chiếu PowerPoint, hãy chọn Trình Chiếu.

hiển thị nơi nút dạng xem trình chiếu nằm trong powerpoint

Mẹo: Nếu bạn đang làm việc với PowerPoint trên một màn hình duy nhất và muốn hiển thị Dạng xem Diễn giả, trong Dạng xem Trình chiếu, trên thanh điều khiển ở dưới cùng bên trái, hãy chọn Hiển thị nút Dạng xem Diễn giả trong PowerPoint rồi sau đó chọn Hiện Dạng xem Diễn giả.

Bạn có thể thực hiện những thao tác sau trong dạng xem Diễn giả:

 • Để di chuyển tới trang chiếu trước hoặc tiếp theo, hãy chọn Trước hoặc Tiếp.

  Dạng xem Diễn giả - Nút Quay lại và Tiếp theo

 • Để xem tất cả trang chiếu trong bản trình bày của bạn, hãy bấm Xem tất cả trang chiếu.

  Bấm vào Trình dẫn hướng Bản chiếu để xem tất cả bản chiếu

  Mẹo: Bạn sẽ thấy hình thu nhỏ của tất cả trang chiếu trong bản trình bày (như hiện bên dưới), làm cho bạn dễ dàng chuyển sang một trang chiếu cụ thể trong trình chiếu.

  Hiện tất cả các bản chiếu trong chiếu hình

 • Để xem chi tiết trong cận cảnh trang chiếu của bạn, hãy chọn Phóng to trang chiếu, rồi sau đó trỏ đến phần bạn muốn xem.

  Phóng to bản chiếu

 • Để trỏ đến hoặc viết lên trang chiếu khi bạn trình bày, hãy chọn Bút và công cụ con trỏ laser.

  Dùng bút hoặc công cụ la-de để trỏ đến hoặc viết lên bản chiếu

 • Để ẩn hoặc bỏ ẩn trang chiếu hiện tại trong bản trình bày của bạn, hãy chọn Bôi đen hoặc bỏ bôi đen trình chiếu.

  Bôi đen hoặc ngừng bôi đen chiếu hình

Dạng xem Diễn giả sẽ tự động mở rộng tới máy chiếu hoặc màn hình bên ngoài, tuy nhiên, bạn có thể chuyển màn hình nếu muốn.

Mẹo: Để xác định theo cách thủ công máy tính nào sẽ hiển thị ghi chú của bạn trong dạng xem Diễn giả và máy tính nào sẽ quay về phía khán giả (dạng xem Trình Chiếu), trên thanh tác vụ, ở đầu dạng xem Diễn giả, hãy chọn Thiết đặt Hiển thị rồi chọn Hoán đổi Dạng xem Diễn giả và Trình Chiếu.

Thiết đặt Hiển thị trong Dạng xem Diễn giả

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×