Xem nhật ký lỗi phát hành kiểu nội dung

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có hai loại báo cáo khác nhau bạn có thể dùng để xác định lỗi phát hành kiểu nội dung. Nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu Nội dung, hiện có trên các trang là hub cho phát hành kiểu nội dung, ghi lại thông tin lỗi phát hành cho các trang người đăng ký. Báo cáo nhật ký lỗi phát hành kiểu Nội dung ghi lại thông tin lỗi phát hành cho trang.

Bạn muốn làm gì?

Xem nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu nội dung cho trang hub

Xem nhật ký lỗi phát hành kiểu nội dung

Xem nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu nội dung cho trang hub

Nếu bạn đang làm việc trên trang hub phát hành kiểu nội dung tới các Tuyển tập Trang khác, bạn có thể dùng báo cáo nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu Nội dung để xem lại thông tin lỗi phát hành cho các trang người đăng ký.

Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang để xem được nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu Nội dung.

  1. Chuyển đến trang mức cao nhất trong Tuyển tập Trang có chức năng như hub cho phát hành kiểu nội dung.

  2. Hãy chọn nút Tùy chọn Nút Thiết đặt Office 365 rồi chọn Thiết đặt Trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Trang, trong phần Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Nhật ký lỗi ứng dụng dịch vụ kiểu nội dung.

Đầu Trang

Xem nhật ký lỗi phát hành kiểu nội dung

Nếu bạn đang làm việc trên trang đăng ký các kiểu nội dung được phát hành từ một trang hub, bạn có thể dùng nhật ký lỗi phát hành kiểu Nội dung để xem thông tin lỗi phát hành kiểu nội dung cho trang của bạn.

Bạn phải là Người quản trị Tuyển tập Trang để xem được nhật ký lỗi phát hành kiểu Nội dung.

  1. Chuyển đến trang mức cao nhất trong tuyển tập trang mà bạn muốn xem lỗi phát hành kiểu nội dung.

  2. Hãy chọn nút Tùy chọn Nút Thiết đặt Office 365 rồi chọn Thiết đặt Trang.

  3. Trên trang Thiết đặt Trang, dưới Quản trị Tuyển tập Trang, hãy bấm Phát hành kiểu nội dung.

  4. Bấm vào nối kết có tiêu đề Nhật ký lỗi phát hành kiểu nội dung.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×