Xem nguồn cấp RSS cùng trong Internet Explorer và Outlook

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn dùng Windows Internet Explorer 9 trở lên và Outlook 2013 hoặc Outlook 2016, bạn có thể xem và duy trì danh sách thuê bao cùng Nguồn cấp RSS trong bất kỳ chương trình. Bạn hãy làm như vậy bằng cách chia sẻ một nguồn cấp RSS thuê bao danh sách thông qua Danh sách Nguồn cấp Thông thường trong Microsoft Windows.

Danh sách nguồn cấp thông thường được dùng chương trình chẳng hạn như Outlook và Internet Explorer dưới dạng một vị trí chung cho thông tin nguồn cấp RSS. Khi bạn thêm nguồn cấp RSS vào bất kỳ chương trình nào sử dụng danh sách nguồn cấp thông thường, nguồn cấp RSS đó sẵn dùng trong tất cả chương trình tự động. Nếu nguồn cấp RSS sẽ bị xóa khỏi danh sách nguồn cấp thông thường, nó cũng sẽ bị loại bỏ khỏi Outlook.

Ghi chú: Xóa bỏ nguồn cấp RSS trong Outlook sẽ không loại bỏ nguồn cấp RSS từ danh sách nguồn cấp thông thường hoặc các chương trình khác sử dụng danh sách nguồn cấp thông thường.

Lần đầu tiên bạn thêm nguồn cấp RSS vào Outlook, bạn được nhắc chọn xem bạn muốn giữ lại nguồn cấp RSS thuê bao danh sách của bạn đồng bộ hóa giữa Outlook và danh sách nguồn cấp thông thường. Bất kể tùy chọn mà bạn chọn, bạn có thể thay đổi lựa chọn của bạn sau đó.

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Nâng cao.

  4. Bên dưới Nguồn cấp RSS, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Đồng bộ hóa nguồn cấp RSS với danh phổ biến nguồn cấp dữ liệu danh sách (CFL) trong Windows .

    phần Nguồn cấp RSS của hộp thoại Tùy chọn

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×