Xem nối kết giữa các trang tính

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC chạy Windows RT. Inquire chỉ khả dụng trong Office Professional Plus và các phiên bản Office 365 Professional Plus. Đọc Sổ làm việc Excel 2010 chứa Power Pivot sẽ không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013Muốn biết mình đang dùng phiên bản nào của Office?

Một cách rất tuyệt để kiểm tra các nối kết giữa các trang tính là dùng lệnh Quan hệ Trang tính trong Excel. Nếu máy tính của bạn đã cài Microsoft Office Professional Plus 2013, bạn có thể dùng lệnh này, được tìm thấy trên tab Inquire, để nhanh chóng xây dựng một sơ đồ cho thấy các trang tính được nối kết với nhau ra sao. Nếu bạn không thấy tab Inquire trong ruy-băng Excel, hãy xem Bật bổ trợ Inquire Bảng tính.

  1. Mở tệp bạn muốn phân tích các nối kết trang tính.

  2. Trên tab Inquire, hãy bấm Quan hệ Trang tính.


Lệnh Quan hệ Trang tính

Sơ đồ Quan hệ Trang tính sẽ mở ra, thể hiện các nối kết giữa các trang tính trong sổ làm việc.

Sơ đồ Quan hệ Trang tính

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×