Xem nối kết giữa các ô

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: Tính năng này không sẵn dùng trong Office trên PC dùng Windows RT. Chẩn đoán chỉ sẵn dùng trong phiên bản Office Professional Plus và Office 365 Professional Plus. Đọc sổ làm việc Excel 2010 với Power Pivot sẽ không hoạt động trong một số phiên bản Excel 2013. Muốn nhìn thấy bạn đang dùng phiên bản của Office?

Sơ đồ mối quan hệ ô thể hiện một sơ đồ chi tiết, tương tác gồm tất cả các nối kết từ một ô hiện được chọn đến các ô khác trong cùng trang tính, các trang tính khác hoặc thậm chí các sổ làm việc khác. Bạn có thể chỉ rõ hiện bao nhiêu cấp độ của các quan hệ ô trên sơ đồ và liệu có hiện các ô có nối kết trước đến ô đó, nối kết độc lập từ ô đó, hay cả hai.

Để sử dụng công cụ quan hệ ô, trước tiên bạn cần Microsoft Office 2013 Professional Plus cài đặt trên máy tính của bạn, sau đó bạn phải bật Tìm hiểu thêm in. Inquire cách cài đặt bổ trợ Inquire.

Tạo sơ đồ quan hệ

 1. Chọn một ô và bấm Inquire > Quan hệ Ô.

Quan hệ Ô

 1. Nếu Excel nhắc bạn lưu tệp để bao gồm các thay đổi mới nhất, bạn có thể:

  • Bấm và bản phân tích sẽ bao gồm các thay đổi mà bạn chưa lưu.

  • Bấm Không và bản phân tích sẽ dùng phiên bản tệp được lưu gần nhất.

  • Bấm Hủy bỏ nếu bạn không muốn chạy bản phân tích hoặc bạn chưa chọn ô mà bạn muốn phân tích.

Hộp thoại Tùy chọn Sơ đồ Quan hệ Ô xuất hiện.

Tùy chọn Sơ đồ Quan hệ Ô

 1. Trong hộp thoại, bạn có thể đặt các tùy chọn sau:

  • Chỉ bao gồm trang tính hiện tại, các trang tính khác hoặc các sổ làm việc khác trong bản phân tích.

  • Kiểm tra các ô đứng trước (các ô khác mà ô đó phụ thuộc), các ô phụ thuộc (các ô phụ thuộc vào nó), hay cả hai.

   Quan hệ đứng trước và phụ thuộc giữa các ô

   Trong sơ đồ quan hệ ô đối với D5, có các ô trong hai trang tính (Trang_tính_2 và Trang_tính_3) mà D5 phụ thuộc, ngoài việc phụ thuộc vào ô D4. D5 là ô đứng trước của ô F4.

  • Số cấp độ mối quan hệ ô mà bạn muốn phân tích.

   Ví dụ, nếu ô A6 trên Trang_tính_1 phụ thuộc vào C12, ô này lại phụ thuộc vào Trang tính 2!B6, đó là quan hệ ô hai cấp độ.

Hiểu và làm việc với sơ đồ

Địa chỉ của ô được phân tích luôn được bôi đậm trên sơ đồ. Ở đây, chúng ta đã phân tích ô D5.

Quan hệ đứng trước và phụ thuộc giữa các ô

 • Mũi tên trong sơ đồ trỏ đến ô phụ thuộc trong quan hệ (hướng mà trong đó dữ liệu lưu thông). Trong sơ đồ hiển thị trên, ô D5 phụ thuộc vào D4, Trang_tính_2!A1 và Trang_tính_3!A1. Ô F4 phụ thuộc vào D5.

 • Khi bạn chạy một báo cáo, các nút (ô) trong sơ đồ được sắp xếp theo mẫu hình giống trang web. Bạn có thể kéo bất cứ ô nào xung quanh để sắp xếp các ô theo cách bạn muốn.

 • Hãy di chuyển chuột trên ô trong sơ đồ để xem thông tin chi tiết - công thức, giá trị, đường dẫn tệp hoàn tất và tên trang tính của nó.

Thông tin ô chi tiết

 • Dấu trừ (-) trong hộp màu vàng cạnh ô có thể có nghĩa ô đó trỏ đến một phạm vi ô đã được mở rộng trong sơ đồ. Bấm dấu trừ thu gọn phạm vi ô thành một nút đơn đại diện cho phạm vi đó.

Phạm vi ô đã mở rộng trong sơ đồ

 • Bấm đúp ô trong sơ đồ sẽ kích hoạt ô trong trang tính của nó và đóng sơ đồ.

 • Bấm hộp Thu phóng để tăng hoặc giảm cỡ của các yếu tố trong sơ đồ. Bấm Nút Bố trí sẽ khôi phục dạng xem về 100% và bấm lại nó sẽ căn giữa sơ đồ.

Công cụ Sơ đồ Quan hệ Ô

 • Bấm nút Hiển thị Cửa sổ Tổng quan để mở một cửa sổ mới hiển thị toàn bộ cấu trúc của sơ đồ. Việc này rất hữu ích đối với sơ đồ có nhiều mối quan hệ từ ô được phân tích đến các ô khác và quá lớn để vừa khớp trong sơ đồ.

 • Bạn có thể thu phóng một vùng sơ đồ bằng cách bấm và kéo để vẽ hộp trong cửa sổ tổng quan, điều này khiến cửa sổ chính hiện các nút trong hộp. Sau đó bạn có thể kéo hộp vòng quanh để di chuyển tiêu điểm đến các vùng khác nhau trên sơ đồ.

Cửa sổ tổng quan

 • Bấm nút Làm mới để bắt đầu phân tích lại.

 • Bấm nút In và Xem trước In để xem trước và in kết quả phân tích.

 • Bấm nút Nút Bố trí để khôi phục dạng xem về 100% và bấm lại nó để căn giữa sơ đồ.

 • Bấm nút Dừng Xử lý để dừng quá trình phân tích (ví dụ, nếu bạn đã chọn ô sai).

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×