Xem, mở hoặc lưu phần đính kèm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Email chứa phần đính kèm được nhận biết bởi biểu tượng chiếc ghim giấy trên danh sách thư. Tùy vào định dạng thư, phần đính kèm sẽ xuất hiện trong ô đính kèm hoặc trong nội dung thư.

Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở nó.

Phần đính kèm có an toàn không?

Theo mặc định, Outlook phần đính kèm không an toàn tiềm ẩn khối (bao gồm tệp .bat, .exe, .vbs và JS) có thể chứa vi-rút. Nếu Outlook khối bất kỳ phần đính kèm tệp trong thư, danh sách các loại tệp bị chặn sẽ xuất hiện trong Thanh Thông tin ở phía trên cùng của thông điệp của bạn.

Ghi chú Bảo mật : Ngay cả với cơ chế bảo vệ phần đính kèm của Outlook, bạn hãy cẩn thận khi mở bất kỳ phần đính kèm nào, đặc biệt là khi thư đó đến từ người mà bạn không biết hoặc không tin tưởng. Khi có nghi ngờ, hãy xác nhận tính xác thực của phần đính kèm với người gửi. Ngoài ra, hãy giữ cho cho phần mềm chống virus trên máy tính của bạn luôn cập nhật.

Xem trước phần đính kèm

Cho nhiều phần đính kèm, bạn không cần phải mở tệp để xem nội dung. Bạn có thể xem trước phần đính kèm trong ngăn đọc hoặc trong thư đang mở. Bấm vào phần đính kèm mà bạn muốn xem trước và nó sẽ hiển thị thay vì nội dung thư. Để trở lại thư, bấm phần đính kèm > thư > Hiển thị thông báo.

Một số phần đính kèm không thể xem trước được. Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở tệp.

Ngoài ra, mặc dù hầu hết các thư đều có chức năng xem trước, chức năng này không có trong những thư sử dụng định dạng RTF. Những thư này không thông dụng và có thể được xác định nhanh chóng khi bạn thấy biểu tượng đính kèm trong nội dung thư. Hãy bấm đúp vào phần đính kèm để mở tệp.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×