Xem mục lịch sử giao tiếp trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Thông tin trong chủ đề này áp dụng cho mục Business Contact Manager cho Outlook chỉ.

Mục lịch sử liên lạc bao gồm thông điệp email, tệp, cuộc hẹn hoặc cuộc họp, dự án kinh doanh, nhiệm vụ dự án, ghi chú công việc, Nhật ký điện thoại, nhiệm vụ, cơ hội và chiến dịch tiếp thị.

Bạn có thể xem các mục lịch sử giao tiếp mà bạn đã nối kết đến Tài khoản, Liên hệ Công việc, cơ hội, hoặc bản ghi dự án kinh doanh trong Business Contact Manager cho Outlook theo một trong các vị trí sau đây:

  • Dạng xem Lịch sử liên lạc của bản ghi tài khoản, liên hệ công việc, cơ hội hoặc dự án kinh doanh.

  • Thư mục Lịch sử liên lạc

Xem các mục lịch sử giao tiếp trong bản ghi

  1. Trên menu Business Contact Manager , bấm tài khoản, Liên hệ công việc, cơ hộihoặc Dự án kinh doanh.

  2. Mở bản ghi mà bạn muốn xem.

  3. Trên Ribbon, trong nhóm Hiện, bấm Lịch sử.

Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các mục liên lạc được nối kết với bản ghi này. Trong danh sách dạng xem , hãy chọn loại dạng xem bạn muốn xem.

Xem các mục lịch sử giao tiếp trong thư mục Lịch sử liên lạc

  • Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Lịch sử liên lạc.

Bạn sẽ nhìn thấy tất cả các mục liên lạc trong Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việccủa bạn. Để thay đổi thứ tự mà các mục được hiển thị, trên menu dạng xem , trỏ đến Dạng xem hiện tạivà bấm vào loại dạng xem bạn muốn xem.

Mẹo: Để thay đổi các cột, bấm chuột phải vào một cột và chọn một tùy chọn từ menu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×