Xem, mở hoặc lưu phần đính kèm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Email thư có chứa phần đính kèm — các tệp hoặc mục — được xác định bằng biểu tượng kẹp giấy Biểu tượng Phần đính kèm trong danh sách thư. Bạn có thể xem trước nhiều kiểu khác nhau của phần đính kèm trực tiếp trong ngăn đọc, mở các đính kèm từ biểu tượng phần đính kèm trong ngăn đọc hoặc thư, hoặc lưu một hoặc nhiều phần đính kèm vào máy tính của bạn, OneDrive hoặc vị trí lưu trữ điện toán đám mây.

Outlook chấp nhận nhiều kiểu tệp khác nhau, nhưng khối phần đính kèm không an toàn tiềm ẩn (bao gồm tệp .bat, .exe, .vbs và JS) có thể chứa vi-rút.

Ghi chú Bảo mật : Thậm chí với Outlook bảo vệ phần đính kèm, cẩn thận trong mở bất kỳ phần đính kèm, đặc biệt là nếu nó gửi từ người mà bạn không biết rõ và tin cậy. Nếu nghi ngờ, xác nhận tính xác thực của phần đính kèm với người gửi. Ngoài ra, phần mềm chống vi-rút máy tính của bạn Cập Nhật.

Mở hoặc xem trước phần đính kèm

Hầu hết thời gian, bạn sẽ nhìn thấy tệp đính kèm trong ngăn đọc, ngay dưới tiêu đề thư hoặc chủ đề. Đôi khi, đặc biệt là khi nhận được ảnh, bạn sẽ thấy phần đính kèm trong nội dung thư.

Xem phần đính kèm nhận được trong ngăn đọc

Nếu bạn bấm đúp vào biểu tượng phần đính kèm, bạn sẽ mở phần đính kèm. Nếu bạn muốn xem trước hoặc lưu phần đính kèm thay vào đó, hãy chọn mũi tên thả xuống ở bên phải của biểu tượng phần đính kèm để xem menu phần đính kèm.

 • Bản xem trước Khi bạn xem trước phần đính kèm, phần đính kèm nội dung được hiển thị trong ngăn đọc. Không phải tất cả các loại tệp đính kèm có thể xem trước. Tệp PDF và phần đính kèm được lưu trữ trong đám mây, chẳng hạn như OneDrive hoặc Dropbox phần đính kèm, không thể xem trước. Để trở lại thư, hãy chọn phần đính kèm > thư > Hiển thị thông báo.

 • Mở Chọn mở để mở phần đính kèm. Nếu bạn không có một chương trình cài đặt có thể mở phần đính kèm, Outlook sẽ yêu cầu bạn chọn một chương trình trên máy tính của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi chương trình nào bạn dùng để mở phần đính kèm, hãy xem thay đổi liên kết tệp cho phần đính kèm.

 • Lưu dưới dạng Để lưu phần đính kèm vào vị trí lưu trữ điện toán đám mây hoặc máy tính của bạn, hãy chọn Lưu dưới dạng. Điều này sẽ chỉ lưu từng phần đính kèm. Để lưu tất cả phần đính kèm từ một thư đơn lẻ, hãy chọn Lưu tất cả phần đính kèm. Tất cả phần đính kèm của bạn sẽ được lưu trong cùng một vị trí tệp.

Khắc phục sự cố các vấn đề về phần đính kèm

 1. Làm thế nào tôi có thể thay đổi vị trí của tôi phần đính kèm được lưu theo mặc định? Phần đính kèm được lưu trong thư mục tài liệu của bạn theo mặc định. Bạn sẽ không có thiết đặt để thay đổi này trong Outlook.

 2. Làm thế nào để lưu phần đính kèm đã sửa để thay đổi của tôi được đính kèm vào email ban đầu? Nếu người gửi phần đính kèm sử dụng OneDrive hoặc một tùy chọn lưu trữ điện toán đám mây, bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện với phần đính kèm được tự động lưu. Nếu người gửi không sử dụng một tùy chọn lưu trữ điện toán đám mây, bạn có thể sử dụng mũi tên thả xuống trên biểu tượng phần đính kèm và chọn lưu vào OneDrive.

 3. tôi có thể tắt bản xem trước phần đính kèm? Không. Trong Outlook 2016 và Outlook 2013, bạn không thể tắt tính năng khả năng xem trước phần đính kèm.

 4. Làm thế nào để tôi mở hoặc xem trước phần đính kèm PDF? Nếu bạn dùng Microsoft Edge làm trình duyệt mặc định của bạn, phần đính kèm tệp PDF sẽ mở trong cạnh. Để mở chúng trong Adobe Acrobat Reader hoặc trình xem PDF khác, hãy xem thay đổi liên kết tệp cho phần đính kèm.

 5. Làm thế nào để tôi thay đổi trình duyệt sử dụng khi mở hoặc xem trước phần đính kèm? Outlook sẽ sử dụng trình duyệt mặc định của bạn để mở hoặc xem trước nhiều kiểu phần đính kèm. Để thay đổi trình duyệt mặc định của bạn, hãy xem thay đổi trình duyệt mặc định của bạn trong Windows 10.

Thay đổi liên kết tệp cho phần đính kèm

Nhiều kiểu tệp có thể mở bằng nhiều hơn một chương trình. Ví dụ, bạn có thể mở một ảnh với chương trình ảnh hoặc với Paint, trong số những người khác. Để thay đổi chương trình mặc định Windows sử dụng để mở từng kiểu tệp, hãy dùng các bước sau đây.

 1. Trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10, chọn bắt đầu và sau đó nhập Pa-nen điều khiển.

 2. Chọn chương trình > tạo một kiểu tệp luôn mở trong một chương trình cụ thể. Nếu bạn không thấy chương trình, chọn Chương trình mặc định > liên kết loại tệp hoặc giao thức với chương trình.

 3. Trong công cụ thiết lập liên kết, hãy chọn kiểu tệp bạn muốn thay đổi chương trình, sau đó chọn thay đổi chương trình.

 4. Sau khi bạn đã chọn chương trình mới sử dụng để mở loại tệp đó, chọn OK.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở phần đính kèm từ Ngăn Đọc hoặc khỏi thư đang mở. Trong trường hợp khác, bấm đúp vào phần đính kèm để mở nó.

 • Để mở phần đính kèm từ danh sách thư, bấm chuột phải vào thư có phần đính kèm, bấm Xem phần đính kèm, sau đó bấm vào tên của phần đính kèm.

Bạn có thể xem trước phần đính kèm trong thông điệp HTML hoặc văn bản thuần trong ngăn đọc và trong thư đang mở. Bản xem trước không sẵn dùng cho phần đính kèm vào các thư RTF.

 1. Để xem trước phần đính kèm, bấm vào phần đính kèm và nó sẽ hiển thị trong vị trí trong nội dung thư

 2. Để trở lại thư, trên tab Công cụ phần đính kèm , trong nhóm thư , hãy bấm Hiển thị thông báo.

Sau khi mở và xem phần đính kèm, bạn có thể chọn để lưu nó vào một ổ đĩa. Nếu thư có nhiều hơn một phần đính kèm, bạn có thể lưu nhiều phần đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc một người tại một thời gian.

Lưu một hoặc nhiều phần đính kèm

 1. Bấm vào phần đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc trong thư đang mở.

 2. Trên tab phần đính kèm , trong nhóm hành động , bấm Lưu như. Bạn có thể thể bấm chuột phải vào phần đính kèm, sau đó bấm Lưu như. Để chọn nhiều đính kèm, Giữ phím Ctrl khi bấm vào các phần đính kèm. Để lưu tất cả phần đính kèm, hãy chọn Lưu tất cả phần đính kèm.

  Lệnh Lưu dưới Dạng trên ribbon

  Ghi chú: Nếu thông báo trong định dạng RTF, trong ngăn đọc hoặc thư đang mở, bấm chuột phải vào phần đính kèm, sau đó bấm Lưu như.

 3. Bấm vào một vị trí thư mục, sau đó bấm Lưu.

Dạng xem (bản xem trước) phần đính kèm mà không cần mở nó

Xem trước phần đính kèm, một tính năng mới trong Hệ thống Microsoft Office 2007, cho phép bạn xem trước một số loại tệp đính kèm mà không cần mở chúng. Để biết thông tin về việc gửi phần đính kèm trong email, hãy xem đính kèm tệp hoặc mục khác vào email.

Khi bạn nhận được các phần đính kèm trong thư và muốn nhanh chóng nhìn thấy phần đính kèm chứa mà không cần mở nó, bạn có thể xem trước phần đính kèm. Bạn có thể xem trước phần đính kèm trong ngăn đọc hoặc bên trong thư đang mở. Trình xem trước phần đính kèm đi kèm với Bản phát hành Office 2007 trên theo mặc định.

Ghi chú: Để xem trước tệp đính kèm được tạo trong một ứng dụng Hệ thống Microsoft Office 2007 , bạn phải có Office 2007 ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn. Ví dụ, để xem trước phần đính kèm Word 2007 , bạn phải có Word 2007 cài đặt. Để xem trước phần đính kèm Excel, bạn phải có Excel được cài đặt.

Bản xem trước phần đính kèm được hỗ trợ cho các thư được định dạng HTML và văn bản thuần nhưng không dành cho thư được định dạng dưới dạng định dạng văn bản có định dạng (RTF). Bản xem trước phần đính kèm cũng chỉ sẵn dùng khi bạn đang xem thư nhận được và không khi bạn đang soạn thư mới.

Bản xem trước phần đính kèm
 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có phần đính kèm mà bạn muốn xem trước.

 2. Trong Ngăn Đọc, hãy bấm vào phần đính kèm. Nếu có nhiều phần đính kèm, bạn có thể phải cuộn theo chiều ngang để tìm thấy phần đính kèm mà bạn muốn.

  Ghi chú: Bản xem trước có thể không hiển thị nội dung cập nhật mới nhất trong tệp. Để xem nội dung đầy đủ, Cập Nhật mới nhất, hãy mở tệp. Ví dụ, bạn có thể bấm đúp vào phần đính kèm .docx để mở nó trong Microsoft Word.

 3. Để trở lại nội dung thư, bấm nút tin nhắn .

Để tìm hiểu về cách xem trước phần đính kèm PDF trong Outlook 2007, hãy xem phần đính kèm tệp PDF bản xem trước.

Trình xem trước phần đính kèm với Bản phát hành Office 2007 trên theo mặc định. Nếu bạn không muốn sử dụng một số hoặc bất kỳ trình xem trước phần đính kèm, hãy làm theo các bước sau để tắt chúng.

 1. Trong Outlook, trên menu công cụ , bấm Trung tâm tin cậy, sau đó bấm Xử lý phần đính kèm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tắt tất cả các trình xem trước phần đính kèm, hãy bấm tắt bản xem trước phần đính kèm.

  • Để tắt một trình xem trước phần đính kèm cụ thể, bấm phần đính kèm và trình xem trước tài liệu, hãy xóa hộp kiểm cho một trình xem trước bạn muốn tắt và sau đó bấm OK.

Để bật chúng, hãy bấm để chọn tùy chọn xem trước phần đính kèm cụ thể, hoặc tắt bản xem trước phần đính kèm

Để biết thêm về trình xem trước phần đính kèm, hãy xem Tìm trình xem trước phần đính kèm.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở phần đính kèm từ Ngăn Đọc, từ một thư trong danh sách thư chẳng hạn như hộp thư đến của bạn, hoặc từ bên trong thư đang mở.

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có phần đính kèm.

 2. Trong ngăn đọc, bấm đúp vào phần đính kèm. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào thư có phần đính kèm và chọn Xem phần đính kèm.

  Ghi chú: Nếu bạn được cung cấp lựa chọn giữa mở và lưu phần đính kèm, hãy lưu ý rằng nó là một ý kiến hay lưu tệp trước tiên và sau đó xem qua nó bằng cách sử dụng một chương trình diệt vi-rút trước khi bạn mở nó.

Lưu phần đính kèm

Sau khi mở và xem phần đính kèm, bạn có thể chọn để lưu vào ổ đĩa cứng của bạn. Nếu thư có nhiều hơn một phần đính kèm, bạn có thể lưu nhiều phần đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc một người tại một thời gian.

Lưu tài liệu đính kèm duy nhất từ một thư
 1. Trong thư mở hoặc xem trước, bấm chuột phải vào phần đính kèm mà bạn muốn lưu.

 2. Trên menu lối tắt, bấm Lưu như.

 3. Chọn một vị trí thư mục, sau đó bấm lưu.

Lưu tất cả phần đính kèm từ thư đang mở
 1. Trong thư đang mở, trên tab thư , trong nhóm hành động , bấm Hành động khác, sau đó bấm Lưu phần đính kèm.

 2. Bấm OK, chọn một vị trí thư mục, và sau đó bấm OK một lần nữa.

Lưu tất cả phần đính kèm từ danh sách thư
 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có phần đính kèm.

 2. Trên menu tệp , trỏ tới Lưu phần đính kèm, sau đó bấm Tất cả phần đính kèm.

 3. Bấm OK, chọn một vị trí thư mục, và sau đó bấm OK một lần nữa.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×