Xem một nhóm lịch một cách nhanh chóng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang tìm luôn ở cùng một tập hợp lịch, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách đưa chúng vào lịch nhóm. Không có hai cách để tạo một lịch nhóm:

 • Chọn các thành viên từ Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ

 • Lưu một bộ lịch mà bạn hiện đang xem

Ghi chú:  Tính năng này cần có tài khoản Microsoft Exchange Server.

Sau khi một nhóm lịch được tạo, nó được liệt kê trong Ngăn Dẫn hướng. Chọn hộp bên cạnh bất kỳ nhóm lịch để mở nó. Ở đây, ví dụ, báo cáo trực tiếp lịch nhóm bao gồm Willis Johnson, Jared Anderson và Mary Baker:

Nhóm Lịch trong Ngăn Dẫn hướng

Tạo một lịch nhóm từ Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Nhóm lịch, sau đó bấm Tạo nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, sau đó bấm OK.

 3. Dưới Sổ địa chỉ, hãy chọn Sổ Địa chỉ hoặc danh sách liên hệ mà bạn muốn chọn thành viên của nhóm của bạn.

 4. Duyệt tìm tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , bấm vào tên mà bạn muốn, sau đó bấm Thành viên nhóm. Lặp lại bước này cho từng lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, sau đó bấm OK.
  Nhóm lịch mới mở ra bên cạnh bất kỳ lịch hoặc nhóm mà đã được mở.

Tạo một lịch nhóm dựa trên lịch mà bạn hiện đang xem

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Nhóm lịch, sau đó bấm lưu dưới dạng nhóm lịch mới.

 2. Nhập tên cho nhóm lịch mới, sau đó bấm OK.
  Nhóm lịch mới mở ra bên cạnh bất kỳ lịch hoặc nhóm mà đã được mở.

Thêm lịch vào lịch nhóm

Sau khi bạn tạo nhóm lịch, nếu bạn muốn thêm lịch khác vào đó, trong Ngăn Dẫn hướng, kéo vào lịch nhóm lịch mới. Nếu lịch mà bạn muốn thêm chưa Ngăn Dẫn hướngcủa bạn, đây là việc cần làm:

 1. Trong lịch, trên trang đầu tab, trong nhóm Quản lý lịch , bấm Mở lịch, sau đó bấm kiểu lịch mà bạn muốn.

 2. Duyệt tìm tên hoặc nhập chúng vào hộp Tìm kiếm , hãy bấm vào tên bạn muốn và sau đó bấm lịch. Lặp lại bước này cho từng lịch mà bạn muốn đưa vào nhóm, sau đó bấm OK. Thêm lịch xuất hiện trong thư mục Chia sẻ lịch trong Ngăn Dẫn hướng.

  Ghi chú: Trong dạng xem lịch biểu, bạn có thể bấm vào hộp Thêm lịch ở dưới cùng của dạng xem, và sau đó nhập tên bạn muốn. Lịch được thêm vào thư mục chia sẻ lịch trong Ngăn Dẫn hướng.

 3. Trong Ngăn Dẫn hướng, kéo lịch từ Lịch chia sẻ vào lịch nhóm mà bạn muốn.

Mẹo

 • Theo mặc định, lịch nhóm xuất hiện cạnh nhau. Để thực hiện các lịch chồng lấp lên, hãy bấm vào mũi tên dạng xem trong chế độ chồng lấp trên tab từng lịch mà bạn muốn chồng lấp lên.

 • Để di chuyển lịch từ một nhóm khác, hãy kéo lịch trong Ngăn Dẫn hướng.

 • Để xem nhiều lịch cùng lúc, hãy chọn các hộp cho những lịch trong Ngăn Dẫn hướng.

 • Để ẩn lịch, hãy bỏ chọn nó trong Ngăn Dẫn hướng, hoặc bấm Đóng lịch trên tab của lịch.

 • Để xóa một nhóm lịch, bấm chuột phải vào lịch nhóm trong Ngăn Dẫn hướng, sau đó bấm Xóa nhóm.

 • Nhóm lịch có thể bao gồm tài nguyên, lịch Internet, hoặc lịch SharePoint, cũng như lịch của mọi người.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×