Xem lịch sử thay đổi đối với một tài liệu trong công cụ Tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các tài liệu đã cập nhật trong thư viện tài liệu SharePoint sẽ trở thành các phiên bản mới. Phiên bản được chỉnh sửa gần nhất của một tài liệu sẽ luôn là phiên bản hiện tại. Bạn có thể xem lịch sử thay đổi đối với các tài liệu đồng bộ với một trang SharePoint.

  1. Bấm vào tài liệu bạn muốn xem lịch sử phiên bản.

  2. Trên tab Trang đầu, bấm vào Phiên bản.

    Một trình duyệt Web sẽ mở ra và đến trang lịch sử phiên bản đối với tài liệu đã chọn trên trang SharePoint.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng lịch sử phiên bản trong một thư viện tài liệu SharePoint, hãy xem phần trợ giúp của SharePoint.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×