Xem lại thông điệp email được gắn cờ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cờ dễ dàng hơn để tìm và theo dõi thông điệp email trong Outlook. Bạn có thể gắn cờ thư cho chính bạn, dưới dạng trực quan lời nhắc để thực hiện thao tác sau này. Bạn cũng có thể gắn cờ cho thư bạn gửi cho người khác, để hướng sự chú ý của họ hoặc theo dõi phản hồi của họ.

Xem lại tất cả đã gắn cờ thư

Trong hộp thư đến

Bạn có thể nhanh chóng sắp xếp hộp thư đến để hiển thị tất cả các mục được gắn cờ cùng nhau. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong nhiều hàng dạng xem, bấm Arranged bằng, sau đó bấm cờ: ngày bắt đầu hoặc cờ: ngày đến hạn.

  • Trong dạng xem một hàng, hãy bấm vào tiêu đề cột Trạng thái cờ .

Sử dụng một thư mục tìm kiếm

Thư mà bạn gắn cờ tự động xuất hiện trong thư mục tìm kiếm Để theo dõi . Nếu thư mục đã bị xóa, bạn có thể tạo lại thư mục tìm kiếm.

  1. Trên tab thư mục , trong nhóm mới , hãy bấm Thư mục tìm kiếm mới.

  2. Trong hộp thoại Thư mục tìm kiếm mới , trong phần Đọc thư, chọn thư đã gắn cờ để theo dõi, sau đó bấm OK.

Lưu ý: Thư mục tìm kiếm Để theo dõi sẽ hiển thị số đếm tổng thông báo và không chỉ số thư chưa đọc.

Dùng tìm kiếm tức thì

Tìm kiếm tức thì có thể dùng để tìm các mục được gắn cờ trong thư mục đã chọn hoặc trên tất cả các thư mục thư.

  • Trên trang đầu tab, trong nhóm Tìm , bấm Bộ lọc email, sau đó bấm được gắn cờ.

Đầu trang

Xem lại gắn cờ câu trả lời từ những người khác

Nếu bạn muốn tìm kiếm chỉ được gắn cờ câu trả lời từ những người khác, sắp xếp thư mục Mục đã gửi hoặc từng dùng tìm kiếm.

Lưu ý: Tính năng này yêu cầu người nhận cũng sử dụng Outlook.

Sắp xếp thư mục mục đã gửi

Bạn có thể nhanh chóng sắp xếp các thư mục Mục đã gửi của bạn để hiển thị tất cả các mục được gắn cờ cùng nhau. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trong nhiều hàng dạng xem, bấm Arranged bằng, sau đó bấm cờ: ngày bắt đầu hoặc cờ: ngày đến hạn.

  • Trong dạng xem một hàng, hãy bấm vào tiêu đề cột Trạng thái cờ .

Tìm kiếm trong thư mục mục đã gửi của bạn

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm được gắn cờ câu trả lời bằng cách sử dụng bổ sung tiêu chí — thư chủ đề hoặc người gửi.

  • Mở thư mục Mục đã gửi , bấm chuột phải được gắn cờ thư mà bạn muốn tìm kiếm, chỉ để Tìm liên quan, sau đó bấm thư trong hội thoại này hoặc thư từ người gửi.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×