Xem lại thông điệp email được chuyển vào thư mục Email rác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy thuộc vào mức độ bảo vệ bạn đặt cho bộ lọc thư rác, một số thông báo email hợp lệ có thể được chuyển vào thư mục Email rác . Bạn nên định kỳ xem lại các thư trong thư mục Email rác để bạn không bỏ sót bất kỳ thư nào mà bạn muốn xem.

 1. Trong thư, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm vào thư mục Email rác .

  Thư mục Email Rác được chọn trong Ngăn Dẫn hướng

  Mẹo: Để ngăn không cho người khác xem có thể bị phản đối thư, bạn có thể muốn tắt Ngăn Đọc cho thư mục Email rác . Trên tab xem , trong nhóm bố trí , bấm Ngăn đọc, sau đó bấm tắt. Điều này không tắt ngăn đọc cho các thư mục thư.

 2. Bấm vào bất kỳ thư nào mà bạn không muốn được đánh dấu là thư rác, rồi trên tab trang đầu , trong nhóm xóa , bấm rác, sau đó bấm Không phải thư rác.

  Một thư mà bạn đánh dấu không phải là thư tạp sẽ được chuyển vào thư mục chứa thư trước đó, thường là Hộp thư đến. Bạn có thể được nhắc nhở chọn xem bạn có muốn thêm tên người gửi hoặc tên danh sách thư vào Danh sách Người gửi An toàn hoặc Người nhận An toàn của bạn hay không.

 3. Để nhanh chóng xóa bỏ tất cả các thư trong thư mục Email rác và di chuyển chúng vào thư mục Khoản mục đã xóa , trong danh Sách thư mục, bấm chuột phải vào thư mục Email rác , sau đó bấm Làm trống thư mục.

  Để xóa vĩnh viễn thư, hãy nhấn phím SHIFT khi bạn bấm Làm trống thư mục.

  Ghi chú: 

  • Bất kỳ thư nào được gửi đến thư mục Email rác sẽ được chuyển đổi sang định dạng văn bản thuần, và bất kỳ nối kết đó đều bị tắt. Khi bạn di chuyển thư ra khỏi thư mục Email rác , cách xử lý phụ thuộc vào việc lọc thư rác cũng phân loại nó là thư đáng ngờ:

   • Nếu thư được phân loại là thư rác nhưng không phải là thư đáng ngờ     Khi bạn di chuyển thư ra khỏi thư mục Email rác , định dạng thư ban đầu được khôi phục và bất kỳ nối kết được bật.

   • Nếu thư được phân loại là thư đáng ngờ     Khi bạn di chuyển thư ra khỏi thư mục Email rác , định dạng thư ban đầu được khôi phục, nhưng vẫn giữ nguyên bất kỳ nối kết bị vô hiệu hóa. Đây là theo mặc định.

  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể đánh dấu một thư không phải là thư tạp. Điều này nhằm ngăn chặn việc vô tình phục hồi các thư không mong muốn.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×