Xem lại một nhiệm vụ với không có giá trị điểm trong Microsoft Teams

Xem lại một nhiệm vụ với không có giá trị điểm trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhiệm vụ bạn tạo trong Microsoft Teams không cần phải xác định điểm giá trị cho bạn để xem lại chúng. Bạn vẫn có thể kiểm tra thời gian và ngày tháng của khi sinh viên trong công việc đã hoặc hoàn tất một nhiệm vụ.

Đánh dấu một nhiệm vụ là xem xét cho phép bạn cung cấp phản hồi hoặc chỉ cần đánh dấu nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Xem lại một nhiệm vụ với không có giá trị điểm

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Chọn xem lại.

  Chọn xem lại để xem lại nhiệm vụ.
 3. Dẫn hướng đến nhiệm vụ mà bạn muốn xem lại và chọn nó.

  Khi bạn đã hoàn tất việc xem lại nhiệm vụ, chọn đánh dấu như xem xét.
 4. Xem chi tiết trên những gì học viên của bạn có bật tính năng:

  • Học viên công việc — bất kỳ tài liệu nào bạn đã xác định được bật trong được đính kèm ở đây. Chọn tài liệu để xem nó trong chế độ toàn màn hình.

  • Ngày trong đã — tem thời gian và ngày cho khi một học viên trong công việc đã. Nếu công ty của họ là chậm, bạn sẽ thấy một thông báo cuối . Học viên đã không bật trong công việc sẽ hiển thị dưới dạng không được bật.

 5. Chọn hộp bên dưới phản hồi để thêm bất kỳ chú thích cho một học viên.

 6. Khi bạn đã hoàn tất việc xem lại nhiệm vụ, hãy chọn Tất cả bài đăng. Học viên của bạn gán thẻ sẽ cập nhật để hiển thị rằng họ bật tại sẽ được ghi lại.

Tìm hiểu thêm

Xem lại một nhiệm vụ và đăng bài về điểm

Tạo nhiệm vụ

Dạng xem nhiệm vụ trong lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×