Xem lại một nhiệm vụ với điểm giá trị trong Microsoft Teams

Xem lại một nhiệm vụ với điểm giá trị trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng xem lại trong tab nhiệm vụ để xem lại các học viên của bạn có trong đã gán. Mỗi thẻ nhiệm vụ Hiển thị số đếm sinh viên công việc còn lại bạn cần để xem lại.

Dạng xem học viên hoạt động trong dạng xem danh sách hoặc chọn một học viên tài liệu để mở và xem lại trong chế độ toàn màn hình. Điểm số và phản hồi bạn gán được tự động lưu, nhưng sẽ không được phát hành cho học viên của bạn cho đến khi bạn đăng bài về điểm.

Xem lại các học viên công việc

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Chọn xem lại.

  Chọn xem lại để xem lại nhiệm vụ.
 3. Dẫn hướng đến nhiệm vụ mà bạn muốn xem lại và chọn nó.

  Chọn nhiệm vụ mà bạn muốn xem lại.
 4. Xem chi tiết trên những gì học viên của bạn có bật tính năng:

  • Học viên công việc — bất kỳ tài liệu nào bạn đã xác định được bật trong được đính kèm ở đây. Chọn tài liệu để xem nó trong chế độ toàn màn hình.

  • Ngày trong đã — tem thời gian và ngày cho khi một học viên trong công việc đã. Nếu công ty của họ là chậm, bạn sẽ thấy một thông báo cuối . Học viên đã không bật trong công việc sẽ hiển thị dưới dạng không được bật.

 5. Chọn biểu tượng trong cột phản hồi để thêm bất kỳ chú thích cho một học viên.

 6. Nhập điểm nếu bạn có quyền này gán một giá trị điểm. Điểm vượt quá giá trị cơ sở sẽ thêm tín dụng bổ sung.

  Nhập điểm nếu bạn có quyền này gán một giá trị điểm. Điểm được nhập vào theo giá trị điểm sẽ thêm tín dụng bổ sung.
 7. Khi bạn đã hoàn tất việc thêm phản hồi và/hoặc điểm, chọn bài đăng.

  • Điều này sẽ thông báo cho mỗi sinh viên giao có được xem xét và cho phép người dùng nhìn thấy phản hồi và điểm số của họ.

  • Chọn bài đăng sẽ cập nhật chỉ thay đổi mà bạn đã nhập. Nếu không có điểm được nhập, nhập gì cả sẽ được đăng cho sinh viên đó.

  • Sau khi điểm số đã được đăng cho một học viên, dấu kiểm màu lục sẽ hiển thị ở bên phải của cột điểm .

Ghi chú: Để xem các tài liệu mỗi sinh viên trong dạng xem toàn màn hình, chọn tài liệu học viên của bạn đã nhập.

Tìm hiểu thêm

Xem lại một nhiệm vụ không chứa điểm giá trị được gán

Tạo nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Sửa nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×