Xem lại, chấp nhận, bác bỏ, và ẩn những thay đổi được theo dõi

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong Word 2010, nhiều người có thể sửa tài liệu cùng một lúc.
Dùng thử Office 365

Để ngăn bạn vô tình phân phối tài liệu có chứa các thay đổi được theo dõi và chú thích, Word Hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích theo mặc định. Cuối cùng Hiển thị đánh dấu là tùy chọn mặc định trong hộp Hiển thị để xem lại .

Trong Word, bạn có thể theo dõi tất cả chèn, xóa, di chuyển, định dạng thay đổi, hoặc chú thích mà bạn thực hiện để bạn có thể xem lại tất cả thay đổi sau này. Và ngăn xem lại Hiển thị tất cả các thay đổi mà hiện đang xuất hiện trong tài liệu của bạn, tổng số thay đổi và số thay đổi đối với mỗi loại.

Khi bạn xem lại thay đổi được theo dõi và chú thích, bạn có thể chấp nhận hoặc bác bỏ mỗi. Cho đến khi bạn chấp nhận hoặc từ chối tất cả các thay đổi được theo dõi và chú thích trong tài liệu, thậm chí ẩn thay đổi hiển thị cho người xem trong tài liệu mà bạn gửi hoặc hiển thị. Để biết thêm thông tin về chức năng theo dõi thay đổi, hãy xem theo dõi thay đổi trong Word.

Ngăn xem lại là một công cụ thuận tiện để đảm bảo rằng tất cả các thay đổi đã được loại bỏ khỏi tài liệu của bạn và sẽ không hiển thị với những người khác có thể xem tài liệu của bạn. Phần tóm tắt ở phía trên cùng của ngăn xem lại Hiển thị số chính xác của Hiển thị thay đổi được theo dõi và chú thích mà vẫn giữ nguyên trong tài liệu của bạn.

Ngăn xem lại cũng cho phép bạn đọc chú thích dài không phù hợp trong một bong bóng chú thích.

Ghi chú: Ngăn xem lại, không giống như tài liệu hoặc bong bóng chú thích, không phải là công cụ tốt nhất để thực hiện thay đổi tài liệu của bạn. Thay vì xóa bỏ văn bản hoặc chú thích hoặc thực hiện thay đổi khác trong ngăn xem lại, thực hiện tất cả thay đổi biên tập trong tài liệu. Những thay đổi đó sẽ được hiển thị trong ngăn xem lại.

Nhóm Theo dõi

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn một trong các thao tác sau:

  • Để xem tóm tắt ở một bên màn hình của bạn, hãy chọn Ngăn xem lại.

  • Để xem tóm tắt ở phần dưới cùng của màn hình của bạn, trong danh sách Ngăn xem lại , hãy chọn Xem lại ngăn ngang.

 2. Chọn Hiển thị tóm tắt chi tiết để xem số lượng mỗi loại thay đổi.

  ngăn tóm tắt

 1. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Tiếp theo hoặc Trước đó.

  ruy-băng o14

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn chấp nhận.

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn từ chối.

  • Trong nhóm chú thích , hãy chọn xóa.

 3. Chấp nhận hoặc bác bỏ thay đổi và xóa bỏ chú thích cho đến khi không có nhiều thay đổi được theo dõi hoặc chú thích trong tài liệu của bạn, và sau đó xác nhận tất cả thay đổi được theo dõi được chấp nhận hoặc từ chối và tất cả chú thích sẽ bị xóa.

 4. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy chọn Ngăn xem lại.

  Ghi chú: Phần tóm tắt ở phía trên cùng của Ngăn xem lại Hiển thị chính xác số thay đổi được theo dõi và chú thích mà vẫn giữ nguyên trong tài liệu của bạn.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  ruy-băng o14

 2. Trong danh sách chấp nhận , chọn Chấp nhận tất cả thay đổi trong tài liệu.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  ruy-băng o14

 2. Trong danh sách bác bỏ , hãy chọn Từ chối tất cả thay đổi trong tài liệu.

 1. Trên tab xem lại , trong nhóm theo dõi , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  Nhóm Theo dõi

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , tất cả kiểm tra hộp ngoại trừ những bên cạnh kiểu thay đổi mà bạn muốn xem lại.

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , chọn người xem lại, sau đó xóa hộp kiểm tất cả ngoại trừ những bên cạnh tên của người mà bạn muốn xem các thay đổi.

  • Trong danh sách Hiển thị đánh dấu , hãy chọn những Người xem lại tất cả để chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho tất cả những người trong danh sách

 2. Trên tab xem lại , trong nhóm thay đổi , chọn tiếp theo hoặc trước đó.

  ruy-băng o14

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn chấp nhận.

  • Trong nhóm thay đổi , hãy chọn từ chối.

Để biết thêm thông tin về chức năng theo dõi thay đổi, hãy xem theo dõi thay đổi trong Word.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×