Xem hóa đơn của bạn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Hãy tìm hiểu về cách tìm và xem bản kê hóa đơn giao dịch hoặc hóa đơn để biết thông tin về chi phí thuê bao Office 365 của bạn. Bạn cũng có thể lưu và in hóa đơn của bạn.

Để biết hướng dẫn về việc cập nhật địa chỉ thanh toán hoặc thẻ tín dụng, thay đổi phương thức thanh toán và các tác vụ quản lý khác, hãy xem Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Quản trị.

Mẹo   Bạn cần trợ giúp diễn giải cước phí mà bạn thấy trong hóa đơn Office 365 của bạn? Hãy xem Cách đọc hóa đơn cho Office 365 dành cho doanh nghiệp để biết hướng dẫn chi tiết.

Để xem bản kê hóa đơn giao dịch hoặc lịch sử thanh toán

Ghi chú   Bạn cần phải là người quản trị toàn cục hoặc là người quản trị thanh toán để xem bản kê hóa đơn giao dịch cho Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Essentials và Office 365 Business Premium. Bạn chỉ cần là người quản trị để xem bản kê hóa đơn giao dịch của mình cho Office 365 Business Essentials.

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

 3. Đi tới Thanh toán > Hóa đơn (hoặc Thanh toán > Quản lý và mua thuê bao > Hóa đơn).

 4. Hãy chọn ngày tháng của hóa đơn mà bạn muốn xem lại, rồi bấm Xem.

  Select the month and year of the invoice you want to view.

 5. Chọn Xem Chi tiết

 6. Trên trang Chi tiết Đơn hàng:

  • Để in hoặc lưu bản sao PDF của hóa đơn, hãy chọn Xem Hóa đơn (.pdf)

  • Để bung rộng chi tiết, chọn mũi tên xuống bên cạnh tên thuê bao

   Select "View invoice (.pdf)" to download a PDF of your bill.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Office 365 End User, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ