Xem hoặc thay đổi quyền workspace

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong thanh khởi động, bấm chuột phải vào workspace, bấm thuộc tính, sau đó bấm quyền.

Lưu ý: Bạn không thể thay đổi các quyền được gán cho thành viên vai trò trong 2010 Groove Workspace. Tùy thuộc vào vai trò của bạn, bạn có thể để thay đổi quyền trong 2007 (hoặc trước đó) Groove Workspace.

  1. Chọn vai trò mà bạn muốn xem hoặc thay đổi quyền.

    Các quyền được chọn thay đổi để phản ánh các quyền hiện đang được gán cho người có vai trò đã chọn.

  2. Chọn hoặc bỏ chọn các quyền được giao vai trò đã chọn.

  3. Bấm áp dụng (nếu bạn muốn chọn vai trò khác cho việc Cập Nhật) hoặc bấm OK , nếu bạn đang thực hiện thay đổi quyền.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×