Xem gửi email

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn gửi email, bạn có thể muốn tìm email đó và gửi lại nó hoặc chuyển tiếp đó cho người khác. Trong Outlook, bạn có thể tìm thấy thư đã gửi của bạn trong thư mục Mục đã gửi .

 1. Nếu danh sách thư mục bên trái của cửa sổ được thu gọn, mở nó bằng cách bấm vào mũi tên (>).

  Mở danh sách thư mục bằng cách bấm vào mũi tên.
 2. Trong danh sách thư mục, hãy bấm Mục đã gửi. Nếu bạn đã thiết lập nhiều tài khoản email trong Outlook, mỗi tài khoản có thư mục Mục đã gửi của chính nó.

  Thư mục Các mục Đã gửi chứa thư mà bạn đã gửi.

  Mẹo: Nếu bạn không nhìn thấy thư mục Mục đã gửi , hãy bấm vào mũi tên ở bên trái của thư mục tài khoản của bạn để bung rộng danh sách thư mục.

  Bấm vào mũi tên để bung rộng danh sách thư mục.
 3. Bấm vào thư mà bạn muốn xem.

  Khi bạn bấm vào một thư, thư đó sẽ được tô sáng.

  Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm email nhanh chóng bằng cách sử dụng tùy chọn tìm kiếm. Tìm kiếm bằng cách dùng từ khóa được dùng trong thư hoặc bằng cách sử dụng tên của người đó. Để thu hẹp tìm kiếm của bạn cho một người cụ thể hoặc dòng chủ đề, hãy thử nhập để:<tên người dùng> hoặc chủ đề:<từ khóa được dùng trong dòng chủ đề>.

  Ghi chú: Bạn có thể không thể xem thông điệp email đã gửi của bạn nếu thiết đặt Outlook mặc định đã được thay đổi. Để kiểm tra thiết đặt của bạn, hãy bấm tệp > tùy chọn > thư, và bên dưới gửi thư, hãy đảm bảo hộp kiểm cho lưu bản sao của thư trong thư mục mục đã gửi được chọn. Tùy chọn này có thể không sẵn dùng nếu bạn đang kết nối với máy chủ Exchange .

  Đã chọn hộp kiểm "Lưu bản sao của thư trong thư mục Các mục Đã gửi".

  Ghi chú: Nếu thư không được gửi đi thành công, ví dụ, do có vấn đề về kết nối hoặc các vấn đề đăng nhập, nó vẫn nằm trong hộp thư đi. Nếu bạn thấy thông báo của bạn ở đó, nó vẫn chưa được gửi. Đảm bảo rằng kết nối của bạn đang làm việc.

  Khi bạn bấm vào một thư, thư đó sẽ được tô sáng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gửi lại email

Nhận trợ giúp khi không gửi thư email của bạn

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×