Xem email thư theo hội thoại

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chuyển sang dạng xem sắp xếp theo Hội thoại, những thư có cùng chủ đề sẽ xuất hiện trong một nhóm hoặc một tập hợp thư.

 1. Bấm Xem > Hiện như Hội thoại.

  Lệnh Hiện như Hội thoại trên ruy-băng

 2. Bấm Tất cả thư mục hoặc Thư mục này.

  Hộp thoại để đổi thư mục dùng Hội thoại

Hội thoại được xác định trong danh sách thư bằng Biểu tượng Hội thoại Thu gọn . Bấm Biểu tượng Hội thoại Thu gọn để bung rộng hội thoại.

Ví dụ về Hội thoại phân tách trong dạng xem sắp xếp theo Hội thoại

Trong mỗi Hội thoại, các thư được sắp xếp theo thứ tự thư mới nhất ở trên.

Ví dụ về Hội thoại với các phân tách được bung rộng hoàn toàn trong danh sách thư

Khi bạn nhận được thư mới là một phần của Hội thoại, thì toàn bộ Hội thoại đó sẽ chuyển lên đầu danh sách thư. Khi bạn bấm vào một tiêu đề Hội thoại trong danh sách thư, Hội thoại đó sẽ hiển thị trong Ngăn Đọc, với thư mới nhất ở trên cùng.

Mọi hội thoại có thư chưa đọc đều có dòng chủ đề đậm và số lượng thư chưa đọc xuất hiện kế bên chủ đề. Khi bạn bấm để bung rộng Hội thoại, mọi thư chưa đọc đều có dòng tiêu đề đậm.

Khi có hai hoặc nhiều phản hồi, Hội thoại có thể phân tách thành nhiều Hội thoại có liên quan nhưng độc lập với nhau. Thư mới nhất trong mỗi danh sách phân tách sẽ xuất hiện khi bạn bấm vào Hội thoại. Bấm vào một trong các Hội thoại phân tách để hiển thị các thư của phân tách đó trong Ngăn Đọc, với thư mới nhất ở trên cùng.

Để thay đổi cách hoạt động sắp xếp theo hội thoại, chẳng hạn như có bao gồm thư được lưu trong thư mục Outlook khác, hãy xem thay đổi tùy chọn để xem thư trong hội thoại.

Về các hội thoại

Hội thoại được xác định trong danh sách thư bằng một biểu tượng Hiển thị nhiều mục. Sắp xếp các thư trong mỗi hội thoại với thư mới nhất ở trên cùng. Khi nhận được thư mới, toàn bộ hội thoại sẽ di chuyển lên trên cùng của danh sách thư của bạn. Khi bạn bấm vào một tiêu đề hội thoại trong danh sách thư, hội thoại hiển thị trong Ngăn Đọc, với thư mới nhất ở trên cùng.

Hội thoại trong danh sách thư của Hộp thư đến

Bất kỳ hội thoại nào bao gồm các thư chưa đọc có chủ đề đậm và số thư chưa đọc xuất hiện bên cạnh chủ đề. Khi bạn bấm Biểu tượng Thu gọn để bung rộng hội thoại, bất kỳ thư chưa đọc có đầu đề đậm. Mở rộng hội thoại cung cấp trực quan mối quan hệ giữa thư, chẳng hạn như bất kỳ thư trả lời và thư có liên quan từ thư mục khác.

Khi một thông báo cho hai hoặc nhiều câu trả lời, hội thoại có thể tách thành nhiều hội thoại liên quan nhưng riêng biệt. Thư mới nhất trong mỗi tách xuất hiện khi bạn bấm vào một hội thoại. Bấm vào một tách các hội thoại để hiển thị các thư gửi từ đó tách trong ngăn đọc, với thư mới nhất ở trên cùng.

 1. Trên tab xem , trong nhóm hội thoại , chọn hoặc xóa hộp kiểm hiện như hội thoại .

  Hộp kiểm Hiện như Hội thoại trên ribbon

 2. Bấm Tất cả thư mục hoặc thư mục này.

Trong ví dụ này, ở phía đầu trang cho biết một thư duy nhất. Đầu trang thấp hơn cho biết một hội thoại với hai phân tách.

Danh sách thư, hiển thị một thư đơn lẻ và một hội thoại.

 • Để bung rộng hoặc mở cuộc hội thoại, hãy bấm Biểu tượng Thu gọn trên phần đầu thư. Khi bạn bấm thư trong hội thoại được bung rộng, nó sẽ trở thành hàng đầu thư trong ngăn đọc.

  Ghi chú: Hội thoại bao gồm các thư gửi từ nhiều thư mục. Ví dụ, theo mặc định, các thư bạn gửi đi được lưu trong thư mục Mục đã gửi , nhưng xuất hiện trong hội thoại với các thư bạn nhận được khi bạn bung rộng hội thoại.

Hội thoại được bung rộng bao gồm hình ảnh chủ đề kết nối từng thư cùng với những người có trong hội thoại. Điều này giúp bạn theo dõi cuộc hội thoại đã tách.

Bạn có thể thực hiện các thao tác trên các hội thoại hoặc thư trong hội thoại, theo cùng cách như bạn có thể làm với thư đơn lẻ. Bấm vào tiêu đề hội thoại, hoặc bấm vào thư mà bạn muốn từ hội thoại, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Trả lời hoặc trả lời tất cả      Trả lời thư trong một hội thoại gửi một phản hồi cho thông báo đó, đó là đầu thư Hiển thị trong ngăn đọc. Nếu hội thoại đã tách, bấm vào phần của hội thoại mà bạn muốn trả lời, và gửi trả lời thư mới nhất trong đó tách. Bạn có thể trả lời bất kỳ thư nào trong hội thoại.

 • Chuyển tiếp      Bấm chuyển tiếp sẽ tạo ra một thông báo hội thoại sẽ sử dụng làm nội dung thư, như nó xuất hiện trong ngăn đọc.

 • Phân loại      Bạn có thể phân loại hội thoại hoặc thư riêng lẻ trong một hội thoại. Nếu bạn phân loại một hay nhiều thư riêng lẻ, thể loại màu Hiển thị ở đầu trang khi hội thoại được nén hoặc đóng.

  Đánh dấu một tiêu đề hội thoại với một thể loại, đặt một hành động đang diễn ra sẽ phân loại bất kỳ thư mới của hội thoại đó.

 • Bỏ qua      Bạn có thể tiếp tục hội thoại được không quan trọng để bạn ra khỏi hộp thư đến của bạn. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm bỏ qua. Tất cả các thông điệp email trước đó và trong tương lai của hội thoại đã chọn được chuyển trực tiếp vào thư mục Khoản mục đã xóa .

 • Dọn dẹp      Bạn có thể giảm kích cỡ của một hội thoại với Dọn dẹp. Trên trang đầu tab, trong nhóm xóa , bấm Dọn dẹp, sau đó bấm Dọn dẹp hội thoại. Bất kỳ thư thừa, có nghĩa là thư chưa đọc, không gắn cờ, phân loại hoặc các thư mới nhất trong nhánh của hội thoại, được chuyển vào thư mục Khoản mục đã xóa .

Theo mặc định, Hiển thị thư trong hộp thư đến của bạn theo ngày, nhưng bạn có thể dễ dàng thay đổi này để xem thư theo hội thoại hoặc "luồng." Trong dạng xem hội thoại , các chủ đề được sắp xếp theo ngày, và sau đó thư trong mỗi chuỗi hội thoại được sắp xếp dựa trên người trả lời cho ai. Bạn có thể xem danh sách thư trong bất kỳ thư mục, chẳng hạn như các mục đã gửi hoặc bản thảo, theo cách này.

Nếu bạn sắp xếp các thư của bạn trong hộp thư đến của bạn theo hội thoại và bạn nhận được thư mới, Chuỗi hội thoại liên kết của nó sẽ di chuyển lên trên cùng của danh sách thư của bạn.

Ghi chú: Theo mặc định, chỉ thư chưa đọc và được gắn cờ được hiển thị. Nếu không, hội thoại vẫn thu gọn cho đến khi bạn bấm vào mũi tên kế bên tiêu đề hội thoại.

 • Trên menu dạng xem , trỏ tới Sắp xếp theovà sau đó bấm vào hội thoại. Lệnh Sắp đặt trên menu Dạng xem

Dạng xem của một hộp thư đến Hiển thị chuỗi thư

Dạng xem hội thoại

1. hãy bấm vào mũi tên kế bên tiêu đề hội thoại để xem tất cả các thư trong hội thoại.

2. thông báo này có mũi tên không. Thư có câu trả lời không được liên kết với nó.

3. thư được thụt lề để cho biết bạn ai đã trả lời cho ai, và khi nào, để giúp bạn theo dõi chuỗi hội thoại.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×