Xem danh sách các thay đổi gần đây trong sổ ghi chép được chia sẻ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ Sửa Gần đây giúp bạn theo dõi các thay đổi mà mọi người đã thực hiện trong sổ ghi chép được chia sẻ. Bạn có thể dùng công cụ này để xem danh sách các trang đã thay đổi trong một khoảng thời gian.

  1. Hãy bấm Lịch sử> Sửa Gần đây.

  2. Chọn phạm vi ngày bạn muốn xem các chỉnh sửa.

    Xem các chỉnh sửa gần đây trong sổ ghi chép được chia sẻ của bạn

    Trong danh sách Kết quả Tìm kiếm ở bên phải, những trang có thay đổi sẽ được tô sáng cùng với danh sách các thay đổi có trên mỗi trang.

    Kết quả tìm kiếm liệt kê những thay đổi gần đây đối với sổ ghi chép

  3. Để di chuyển giữa các thay đổi, hãy bấm vào tiêu đề trang trong danh sách Kết quả Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm và sắp xếp danh sách các thay đổi của bạn trong danh sách Kết quả Tìm kiếm.

  4. Khi hoàn thành việc xem xét các thay đổi, hãy bấm vào nút đóng ở góc trên cùng bên phải của danh sách Kết quả Tìm kiếm.

Ghi chú: Để xem ai thực hiện những thay đổi cụ thể, bạn có thể hiện các tác giả trong sổ ghi chép được chia sẻ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×