Xem danh sách của người dùng được kích hoạt cho hội thảo quay số vào

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sau khi bạn có cho phép người dùng trong tổ chức của bạn cho hội thảo quay số, bạn có thể xem danh sách những người dùng có được kích hoạt. Khi bạn xem danh sách, bạn cũng sẽ thấy cho mỗi người dùng trong danh sách loại cung cấp hội thảo quay số vào mà họ đang dùng, số quay số điện thoại mặc định cho người dùng và nếu tổ chức của bạn không kích hoạt cho hội thảo động ID, hội thảo tĩnh ID để quay số vào cuộc họp mà họ tổ chức.

Xem danh sách người dùng

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong dẫn hướng bên trái, đi đến Hội thảo quay số vào > rồi đến Người dùng quay số vào.

Tôi nên biết những gì khác?

 • Khi xem danh sách người dùng được kích hoạt, bạn có thể chọn một người dùng từ danh sách và sử dụng ngăn Hành động để sửa thiết đặt hội thảo quay số vào cho người dùng đó.

 • Khi bạn chọn một người dùng được cấu hình để sử dụng Microsoft là nhà cung cấp hội thảo quay số, bạn có thể xem số điện thoại mặc định và nếu tổ chức của bạn không kích hoạt cho hội thảo động ID, đặt lại ID hội thảo cho cuộc họp mà người dùng vào tổ chức.

 • Khi bạn chọn một người dùng được cấu hình để sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba hội thảo quay số vào, bạn có thể xem tên của nhà cung cấp hội thảo quay số, số điện thoại và số điện thoại miễn phí (nếu chúng được thiết lập).

 • Bạn có thể dùng các tùy chọn bộ lọc để hiển thị người dùng có:

  • Hội thảo quay số vào trên

  • Hội thảo quay số vào tắt

  • Cung cấp hội thảo - Microsoft

  • Cung cấp hội thảo - những người khác

 • Bạn có thể dùng nút tìm kiếm để tìm kiếm người dùng riêng lẻ trong danh sách.

 • Bạn có thể chọn nhiều người dùng và thực hiện những việc sau:

  • Chọn số mặc định khác cho những người dùng này.

  • Tắt hội thảo quay số vào cho người dùng bằng cách chọn nhà cung cấp thành Không có.

  • Chuyển sang Microsoft là nhà cung cấp hội thảo quay số vào nếu người dùng đã được gán giấy phép Skype for Business PSTN hội thảo .

  • Cho phép/không cho phép người dùng ẩn danh để kích hoạt cuộc họp điện thoại của người dùng đã chọn.

Bạn muốn biết cách quản lý với Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hội thảo quay số vào trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×