Xem danh sách các số quay số vào của hội thảo quay số vào

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn thiết lập hội thảo quay số vào trong Skype for Business Online, bạn có thể xem các số điện thoại có sẵn cho hội thảo quay số vào cho người dùng của bạn. Danh sách này sẽ có tất cả các số điện thoại hội thảo quay số sẵn có cho tổ chức của bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm tất cả các số điện thoại sẵn dùng cho hội thảo quay số, chúng tôi không liệt kê từng điện thoại, nhưng bạn có thể xem để xem số quay số sẵn dùng cho hội thảo quay số quốc gia/khu vực có hội thảo quay số.

Nếu chỉ có một số điện thoại sẵn dùng trong tổ chức của bạn, số này sẽ được dùng làm số mặc định cho tất cả người dùng của bạn. Khi nhiều số điện thoại sẵn dùng, bạn có thể chọn số điện thoại mặc định cho mỗi người dùng. Số mặc định này sẽ được bao gồm trong lời mời họp Skype for Business Online.

Bạn có thể xem Đặt số điện thoại sẽ được sử dụng khi người dùng gọi vào cuộc họp để thay đổi số điện thoại quay số vào cho một người dùng đơn lẻ.

Ghi chú: Số quay số vào trong nước được dành riêng cho tổ chức của bạn và là các số duy nhất có thể được đặt làm số điện thoại mặc định. Tuy nhiên, số quay số vào quốc tế có thể được dùng chung giữa nhiều tổ chức.

Để xem các số điện thoại cho hội thảo quay số vào của bạn

  1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

  3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong dẫn hướng bên trái, đi đến Hội thảo quay số vào > Cầu nối Microsoft, sau đó:

    • Bạn có thể xem các số điện thoại sẵn dùng cho hội thảo quay số vào.

    • Bạn cũng có thể xem vị trí và các ngôn ngữ chính và phụ mà tổng đài tự động của hội thảo quay số vào sẽ sử dụng.

Ghi chú: Bạn có thể đi đến Hội thảo quay số vào > Người dùng quay số vào và chọn thuộc tính của người dùng để thay đổi số mặc định bằng cách chọn một số mới từ danh sách các số sẵn dùng trong tổ chức của bạn. Xem Đặt số điện thoại sẽ được sử dụng khi người dùng gọi vào cuộc họp.

Bạn muốn biết cách quản lý với Windows PowerShell?

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Hội thảo quay số vào trong Office 365

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×