Xem danh sách các số điện thoại trong tổ chức của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có những kiểu khác nhau của các số điện thoại mà bạn có thể gán cho người dùng hoặc các dịch vụ (dịch vụ số) chẳng hạn như cho hội thảo âm thanh trong Office 365.

Để xem danh sách tất cả các số điện thoại mà bạn có cho tổ chức của bạn

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong dẫn hướng bên trái, đi đến Thoại > Người dùng thoại.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Để xem các số điện thoại đã được gán, hãy xem cột Số.

 5. Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống để lọc dạng xem của bạn bằng cách:

  • Tất cả các số điện thoại bao gồm dịch vụ số điện thoại.

  • Điện thoại số phạm vi mà bạn thiết lập.

  • Số điện thoại được đã gán cho người dùng.

  • Điện thoại số đó đã gán cho hội thảo cho hội thảo quay số vào.

  • Số điện thoại được Unassigned.

  • Vị trí của các số điện thoại.

Để xem tất cả các số điện thoại nào được gán cho người dùng

Khi bạn thiết lập người dùng, bạn chỉ có thể muốn xem danh sách của các số điện thoại mà đã được gán cho người dùng và số điện thoại nào có thể được gán cho họ.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong phần dẫn hướng bên trái, đi tới thoại > số điện thoại.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống bộ lọc dạng xem của bạn cho các số điện thoại nào được gán cho người dùng hoặc số điện thoại mà bạn có thể gán cho người dùng. Bạn có thể lọc theo:

  • Tất cả các số điện thoại bao gồm dịch vụ số điện thoại.

  • Số điện thoại được đã gán cho người dùng.

  • Số điện thoại được Unassigned.

Để xem số điện thoại nào được gán cho người dùng thoại

Khi bạn thiết lập người dùng trong tổ chức của bạn để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại, bạn phải đầu tiên nhận được các số điện thoại và sau đó gán chúng cho người dùng của bạn. Sau khi bạn đã nhận số điện thoại của bạn, bạn có thể muốn xem danh sách những người dùng có số điện thoại được gán cho người dùng, những người không và liệu người dùng có lưu trữ trực tuyến hoặc tại cơ sở.

 1. Đăng nhập Office 365 bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365 > Skype for Business.

 3. Trong Trung tâm quản trị Skype for Business, trong phần dẫn hướng bên trái, đi tới thoại > người dùng thoại.

  QUAN TRỌNG: Để xem tùy chọn Thoại trong dẫn hướng bên trái ở Trung tâm quản trị Skype for Business, trước tiên bạn phải mua ít nhất một giấy phép Enterprise E5, một giấy phép phần bổ trợ Hệ thống Điện thoại hoặc một giấy phép phần bổ trợ Hội thảo Âm thanh.

 4. Bạn có thể sử dụng danh sách thả xuống để lọc dạng xem của bạn cho người dùng hiện hoạt, xem người dùng có trực tuyến hoặc tại cơ sở hoặc trạng thái và kiểu của cấp phép cho người dùng hay không. Bạn có thể lọc theo:

  • Người dùng hiện hoạt và liệu người dùng có trực tuyến hoặc tại cơ sở.

  • Đang chờ giấy phép và liệu người dùng có trực tuyến hoặc tại cơ sở.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Điều khoản và điều kiện của gọi điện khẩn cấp

Điều khoản sử dụng dịch vụ PSTN trên Skype for Business Online

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×