Xem danh sách đã biết liên hệ của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn sử dụng không gian làm việc SharePoint, bạn có thể xây dựng một danh sách những người mà bạn tương tác. Trong một số trường hợp, bạn xây dựng danh sách này trực tiếp, ví dụ như bằng cách thêm liên hệ vào danh sách cá nhân của bạn. Trong trường hợp khác, bạn xây dựng danh sách này gián tiếp qua tương tác của bạn với các thành viên không gian làm việc của bạn. Ví dụ, khi bạn gia nhập một workspace như là một thành viên mời, tất cả các thành viên của workspace đó ngay lập tức trở nên sẵn dùng cho bạn để bắt đầu các hoạt động mới. Tương tự, mọi người tham gia một không gian làm việc của bạn (hoặc theo thư mời của bạn hoặc một số khác của thư mời) ngay lập tức trở nên sẵn dùng cho bạn. Danh sách tổng hợp tất cả mọi người tương tác với bạn qua SharePoint Workspace là danh sách của bạn đã biết liên hệ của bạn.

Trên tab tệp , bấm thông tin, hãy bấm thư và liên hệ và sau đó bấm Trình quản lý liên hệ. Danh sách liên hệ được hiển thị là danh sách đã biết liên hệ của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×