Xem chi tiết về những thay đổi giữa các phiên bản của cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn đã chạy so sánh đầy đủ trong Microsoft so sánh cơ sở dữ liệu, và bạn đang xem kết quả. Bạn thấy một số thay đổi đối với mã VBA mà bạn muốn tập trung. Dưới đây, báo cáo cho bạn mô-đun 1 đã được thay đổi.

Mô-đun thay đổi trên tab Kết quả

Để xem thêm, bạn bấm vào nút chi tiết . Cửa sổ hiển thị sự khác biệt chi tiết trông giống như hình dưới đây. Các dòng được tô sáng bằng màu đỏ chứa mã gốc và các dòng được tô sáng màu vàng chứa mã mới hơn. Dưới đây, giá trị 4 đã được thay đổi thành 8, "Chi phí trung tâm" trường đã được đặt làm khóa chính và trường mới ("điện thoại") đã được thêm vào.

Sự khác biệt trong mã VBA

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×