Xem chi tiết bài tập trong Microsoft Teams (học sinh)

Xem chi tiết bài tập trong Microsoft Teams (học sinh)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Mở bài tập và xem chi tiết của nó để đọc hướng dẫn, kiểm tra ngày đến hạn, mở tài liệu tham khảo, hoặc nộp bài tập của bạn.

 1. Điều hướng đến kênh Chung trong lớp học mong muốn, sau đó chọn Bài tập.

  Lưu ý: Để xem tất cả các bài tập của bạn, chọn Bài tập trong bảng điều khiển bên để xem tất cả các bài tập của bạn đến hạn tuần này. Bạn cũng có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kiếm bài tập theo từ khóa.

 2. Các bài tập của bạn hiển thị dưới dạng thẻ được tổ chức theo ngày đến hạn. Chọn bất kỳ thẻ bài tập nào để mở và xem chi tiết bài tập.

  Gán xuất hiện dưới dạng thẻ.
 3. Chi tiết bài tập có thể bao gồm:

  • Tiêu đề bài tập

  • Hướng dẫn

  • Tài liệu tham khảo giáo viên của bạn đính kèm chẳng hạn như liên kết web hoặc PDF

  • Bài tập từ giáo viên để mở và hoàn thành

  • Nút Thêm Biểu tượng Thêm để bạn đính kèm bài làm bạn đang nộp

  • Ngày đến hạn

  • Điểm có sẵn

  • Phiếu tự đánh giá phân loại

  Gán công trang chi tiết.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã nộp bài tập này, bạn sẽ nhìn thấy dấu kiểm màu xanh lá bên cạnh Đã nộp.

 • Chưa nộp có nghĩa là giáo viên của bạn không còn nhận bài làm nộp cho bài tập này nữa.

 • Nộp muộn chỉ có sẵn nếu giáo viên đã chọn tùy chọn đó cho bài tập này.

Tìm hiểu thêm

Xem bài tập trên toàn bộ các lớp

Xem chi tiết bài tập

Nộp bài tập

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×