Xem cách dùng dữ liệu cho trang SharePoint Online của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người sở hữu site SharePoint Online , bạn có thể xem thông tin cho thấy bạn như thế nào người dùng tương tác với các site của bạn. Ví dụ, bạn có thể nhìn thấy số của những người đã truy cập trang chủ, số lượng mục mới được thêm vào trang web của bạn, và một danh sách các tệp đã nhận được các dạng xem hầu hết.

Để xem cách dùng dữ liệu cho trang của bạn, bấm nội dung trang trong menu bên trái và sau đó bấm sử dụng Site trong thanh dẫn hướng trên cùng.

Trang sử dụng trang SharePoint

Ghi chú: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào Chương trình Bản phát hành Đầu tiên. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Có gì trên trang sử dụng trang web

Truy cập trang web

Sử dụng Site SharePoint Online - lượt truy cập trang web

Hiển thị tổng số duy nhất lượt truy cập trang chủ của bạn cho 7 ngày cuối cùng.

Mục mới

Sử dụng Site SharePoint Online - mục mới

Hiển thị tổng số tệp mới được thêm vào trang của bạn trên 7 ngày cuối cùng.

Mẹo

SharePoint Online trang sử dụng Mẹo

Mẹo chung để giúp bạn sử dụng SharePoint hiệu quả hơn.

Ghi chú: Chỉ hiển thị trên trang web không được kết nối với một Office 365 nhóm.

Xu hướng

Site SharePoint sử dụng tệp xu hướng

Danh sách các tệp nhất xem khách truy cập vào trang của bạn qua 2 tuần qua.

Chia sẻ ra bên ngoài

Sử dụng Site SharePoint Online - tệp được chia sẻ ra bên ngoài

Danh sách các tệp bạn có thể truy nhập đã được chia sẻ với người dùng bên ngoài tổ chức của bạn thông qua một nối kết chia sẻ yêu cầu họ đăng nhập trước khi có thể xem tệp. Tệp được chia sẻ với người dùng ẩn danh hoặc tệp sẵn dùng cho người dùng có quyền dành cho khách sẽ không được bao gồm.

Quyền

Để sửa các quyền cho bất kỳ mục nào trong danh sách này, bấm Xem thêm bên cạnh mục và chọn sửa quyền. Để biết thêm thông tin, hãy xem chia sẻ site hoặc tài liệu với người bên ngoài tổ chức của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×