Xem các thư được gửi với sự cấp phép hạn chế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thông tin quyền quản trị (IRM), sẵn dùng trong Microsoft Outlook 2010, cho phép mọi người để xác định các quyền truy nhập vào thông điệp email. Tổ chức của bạn phải cài đặt và triển khai IRM trước khi bạn có thể dùng nó.

Để biết thêm thông tin về IRM trong Outlook 2010, hãy xem giới thiệu về cách sử dụng IRM cho thông điệp email.

Thư mà bạn nhận được bị hạn chế quyền được xác định bởi một biểu tượng xuất hiện bên cạnh thư trong danh sách thư của hộp thư đếncủa bạn.

Hộp thư đến hiển thị thư bị hạn chế

Xem thư sử dụng quyền hạn chế

  • Trong danh sách thư, bấm đúp vào thư để mở thư.

Ghi chú: Nội dung quản lý quyền thư sẽ không xuất hiện trong ngăn đọc.

Là người nhận, bạn không thể in, chuyển tiếp hoặc sao chép thư quản lý quyền. Tuy nhiên, bạn có thể trả lời người gửi. Trả lời của bạn có các hạn chế cùng để người nhận (người gửi ban đầu) dưới dạng thư gốc.

Lần đầu tiên bạn mở một thư bị hạn chế quyền, sử dụng Outlook phải kết nối với máy chủ cấp phép để xác nhận thông tin đăng nhập của bạn và tải xuống giấy phép sử dụng. Giấy phép sử dụng xác định mức truy nhập mà bạn có tệp. Sau khi chứng chỉ được cài đặt, bạn có thể xem nội dung thư bằng cách mở thư.

Tìm hiểu thêm về cách tải xuống chứng danh

Nếu tổ chức của bạn sử dụng một máy chủ IRM, người quản trị của bạn có thể thông báo bạn về cách để đặt quyền. Tuy nhiên, đặt nhà và cá nhân tài khoản email không sử dụng một máy chủ IRM. Trong trường hợp đó, lần thử đầu tiên của bạn để đặt quyền trên thư mở ra một hộp thoại mà Outlook sẽ nhắc bạn đăng ký bản dùng thử miễn phí trên một máy chủ IRM. Chứng danh tạm thời sẵn dùng bằng cách bấm và đăng ký chứng chỉ của tài khoản Rights Management (RM) địa chỉ email gửi đi. Địa chỉ email của bạn phải là Windows Live ID được bật.

Tải xuống quyền yêu cầu Microsoft Office gửi thông tin của bạn bao gồm địa chỉ email và thông tin về quyền quyền của bạn với máy chủ cấp phép của bạn. Thông tin trong thông điệp email không được gửi đến máy chủ cấp phép. Để biết thêm thông tin, hãy đọc Tuyên bố về quyền riêng tư đối với Microsoft Office 2010.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×