Xem các tác vụ dòng công việc

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tất cả các nhiệm vụ liên quan đến dòng công việc được ghi lại trong danh sách nhiệm vụ được liên kết với dòng công việc. Danh sách nhiệm vụ cho dòng công việc được chỉ định khi dòng công việc được thêm vào danh sách, thư viện hoặc loại nội dung. Dòng công việc có thể sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định cho site, hoặc nó có thể dùng một danh sách nhiệm vụ tùy chỉnh là duy nhất cho dòng công việc.

Trong một số trường hợp, một tổ chức có thể hạn chế quyền của người dùng để xem danh sách nhiệm vụ dòng công việc, đặc biệt là nếu nhiệm vụ dòng công việc liên quan đến thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.

Bạn muốn làm gì?

Xem các tác vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ

Định vị một danh sách nhiệm vụ tùy chỉnh và xem tất cả các nhiệm vụ cho dòng công việc đang tiến hành

Xem các tác vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ

Nếu dòng công việc ghi tất cả các nhiệm vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ mặc định cho một trang web, bạn có thể sử dụng bộ lọc Nhiệm vụ của tôi để xác định vị trí và xem các tác vụ dòng công việc của bạn.

Lưu ý: Nếu dòng công việc ghi nhiệm vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ mặc định cho một trang web, danh sách nhiệm vụ có thể hiển thị nhiệm vụ dòng công việc và tác vụ nonworkflow.

 1. Trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm nhiệm vụ để xem các nhiệm vụ cho site.

  Nếu nhiệm vụ không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm nhiệm vụ.

 2. Trên menu dạng xem , bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn, chẳng hạn như Nhiệm vụ của tôi.

Đầu trang

Định vị một danh sách nhiệm vụ tùy chỉnh và xem tất cả các nhiệm vụ cho dòng công việc đang tiến hành

Nếu dòng công việc mà bạn muốn xem nhiệm vụ không ghi lại nhiệm vụ dòng công việc trong danh sách nhiệm vụ mặc định, bạn có thể xác định vị trí danh sách nhiệm vụ tùy chỉnh cho dòng công việc bằng cách đi tới trang trạng thái dòng công việc cho mục dòng công việc.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện nơi lưu mục dòng công việc.

 2. Trỏ tới tài liệu hoặc mục mà có liên quan trong dòng công việc, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc.

 3. Bên dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn muốn xem các tác vụ.

 4. Trên trang trạng thái dòng công việc, dưới nhiệm vụ, bấm vào nối kết đến danh sách nhiệm vụ cho dòng công việc này.

 5. Trên menu dạng xem , bấm vào tên của dạng xem bạn muốn, chẳng hạn như Nhiệm vụ của tôi.

  Lưu ý: Nếu bạn đã biết tên cho danh sách nhiệm vụ tùy chỉnh cho dòng công việc, bạn cũng có thể định vị nó bằng cách bấm Xem tất cả nội dung trang trên thanh khởi động nhanh, rồi chọn tên của danh sách.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×