Xem các tác vụ được chia sẻ của người khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Tính năng này yêu cầu bạn phải sử dụng tài khoản Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007. Hầu hết nhà và cá nhân tài khoản không sử dụng Microsoft Exchange. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Bạn có thể nhanh chóng xem nhiệm vụ được chia sẻ của người khác từ ngăn dẫn hướng. Sau khi bạn truy nhập của người khác chia sẻ thư mục nhiệm vụ lần đầu tiên, nó được thêm vào ngăn dẫn hướng. Lần sau khi bạn muốn xem của người cùng một thư mục nhiệm vụ được chia sẻ, bạn có thể chọn nó từ ngăn dẫn hướng.

  1. Trong tác vụ, hãy bấm Mở nhiệm vụ chia sẻ.

  2. Để chọn tên của một người từ sổ địa chỉ, bấm vào tên hoặc nhập tên trong hộp tên .

Ghi chú: 

  • Bạn có thể mở chỉ mặc định Microsoft Outlook nhiệm vụ thư mục, ngay cả khi một người đã tạo thư mục nhiệm vụ bổ sung.

  • Để loại bỏ tên khỏi danh sách Các tác vụ khác , bấm chuột phải vào tên, sau đó bấm loại bỏ khỏi các tác vụ khác.

  • Nếu bạn mở nhiệm vụ của người khác bằng cách bấm vào thư mục của người dùng khác (trên menu tệp , trỏ tới mở), tên của người đó sẽ được thêm vào danh sách Các tác vụ khác .

  • Khả năng để xem các tác vụ của người khác và thay đổi các nhiệm vụ do người sở hữu của các tác vụ điều khiển.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×